Na ostatniej sesji Rady Miejskiej dokonano korekt budżetu miasta. W pewnej części dotyczyły one także środków na infrastrukturę rowerową

Zarząd Inwestycji Miejskich, który jest realizatorem wszelkich prac budowlanych w Łodzi, zwrócił się o korektę tegorocznego budżetu przeznaczonego na infrastrukturę rowerową. 

Środki na drogi dla rowerów zostały na ostatniej Sesji odtworzone, tym samym mamy na rok 2020: 12 115 041 zł - przekazuje Katarzyna Mikołajec wicedyrektor ZIM. 

Pozostałe na ten rok środki zostaną przeznaczone albo na drogę dla rowerów w Obywatelskiej (Nowe Sady-Jana Pawła) albo na Sikorskiego (kontynuacja Łagiewnickiej). Decyzja jeszcze nie została podjęta - podkreśla wicedyrektor Mikołajec. 
Rowerowe budowy 2020
 
Niepokoi, że wśród wymienionych dróg, nie ma tego małego (75m) fragmenty, który miał być wykonany już w 2019, a połączyć zbudowane w 2018 drogi wzdłuż ul. Kopcińskiego. 
 {hb}