Na konferencji prasowej urzędnicy postanowili przypomnieć zebranym dziennikarzom gdzie w tym roku buduje się drogi dla rowerów. Na pytania o fundusze rowerowe reagowali zdziwieniem

Konferencja prasowa dotyczyć miała budowanej drogi dla rowerów wzdłuż al. Bandurskiego oraz wzdłuż ul. Paderewskiego. Jednak dziennikarze po raz kolejny zapytali o środki jakie miały być przeznaczane na infrastrukturę rowerową.

Występująca na konferencji prasowej Justyna Rędzikowska wspomniała (1:20 materiału) o infografice przedstawiającej wydatki miasta na infrastrukturę rowerową rzędu 15 mln zł. Problem w tym, że kwota 15 mln zł miała stanowić dedykowany budżet rowerowy w tych dwóch latach.

Numeracja jak i kolorowe skreślenia oraz podkreślenia są naszym dodatkiem.

 1. Trasa WZ, a dokładniej rzecz ujmując te fragmenty tej drogi dla rowerów, których nie wykonał wykonawca tramwajowej trasy WZ do listopada 2015 roku. W październiku 2015 roku na innej konferencji prasowej (" target="_blank">kliknij) zapowiadano że droga ta będzie budowa z "oszczędności poprzetargowych" nie zaś z budżetu rowerowego.
 2. Modernizacja ul. Pabianickiej rozpoczęła się w kwietniu 2016... czekano na jej rozpoczęcie 5 lat (kliknij)
 3. Ulica Rzgowska wraz z projektem zostały wygrane w ramach budżetu obywatelskiego. Zatem dodawanie tej inwestycji do zrealizowanych z budżetu rowerowego jest niewłaściwe. Zobacz konferencję prasową (kliknij)
 4. Wykonanie al. Bandurskiego miało się rozpocząć i zakończyć w 2016 roku, w tym celu Rada Miejska przeznaczyła dodatkowe środku (zobacz konferencję - kliknij)
 5. Wykonanie ul. Paderewskiego miało się rozpocząć i zakończyć w 2016 roku, w tym celu Rada Miejska przeznaczyła dodatkowe środku (zobacz konferencję - kliknij)
 6. Przy każdej budowie dróg dla rowerów powstają nowe chodniki. Nikt wówczas nie twierdzi, że chodniki te powstały z budżetu dedykowanego chodnikom. Ulica Siewna była modernizowana pod kątem chodników właśnie.
 7. Ulica Drewnowska jest od dawna zaprojektowana, ale do dziś nie została wybudowana (chodzi o odcinek skrzyżowaniem z Karskiego a Stolarską - po północnej ul. Drewnowskiej)
 8. Dokumentacja projektowa jaką zamówił ZIM póki co jest tylko na papierze.
 9. Projekt modernizacji ul. Łagiewnickiej i Sikorskiego (kliknij). Tylko dlaczego wycofano się ze wcześniejszych deklaracji, że dokumentację projektową wykonają we własnym zakresie nowo zatrudnieni pracownicy ZDiT i ZIM?
 10. Ulica Warszawska powinna być wyremontowana, zaś projekt jej miał być stworzony we własnym zakresie przez osoby zatrudnione w ZDiT i ZIM.
 11. Dokumentacja projektowa dla tego ronda jest w posiadaniu ZDiT od kilku lat. Przez zwłokę i brak budowania, stara dokumentacja prawdopodobnie przedawniła się.
 12. Zamówiono dokumentację projektową dla drogi dla rowerów, które budowa kosztowałaby ok 9 mln zł. Co przy obecnych nakładach na infrastrukturę rowerową wydaje się nierealną mglistą przyszłością.
 13. Wykonanie stojaków i podpórek miało się rozpocząć i zakończyć w 2016 roku, w tym celu Rada Miejska przeznaczyła dodatkowe środku (zobacz konferencję - kliknij)
 14. Na budowę systemu stałego zliczania ruchu rowerowego w 2016 roku Rada Miejska przeznaczyła dodatkowe środku (zobacz konferencję - kliknij)

Czemu służy to zestawienie
Urzędnicy cały czas starają się wykazać, że zapowiadane środki na infrastrukturę rowerową zostały wydane. Tymczasem cały czas są wątpliwości gdzie podziały się pieniądze przeznaczone na ten cel przez Radę Miejską. Duże wątpliwości budzi też fakt zamawiania kolejnych dokumentacji projektowych w momencie, gdy wcześniej zamówione nie są realizowane. A trzeba tu nadmienić, że każdy projekt po jakimś czasie się przedawnia i trzeba go wykonać raz jeszcze. Zatem wcześniej wydane pieniądze zostają bezpowrotnie utracone.

Na sam koniec przypominamy deklarację pani Hanny Zdanowskiej sprzed 2,5 roku, kiedy starała się o reelekcję na stanowisko prezydenta miasta. O wszystkich pytaniach i odpowiedziach przeczytać można w artykule sprzed wyborów samorządowych w 2014 roku (kliknij)
Jedna z odpowiedzi w akcji "masz głos, masz wybór" z 2014 r

{hb}