PKP SA ogłosiły przetarg na dokumentację projektową dla przebudowy dworca Łódź Kaliska. Czy uwzględniono infrastrukturę rowerową? 

 Przetarg dotyczy rzecz jasna głównie dworca i jego okolic, ale postanowiliśmy przyjrzeć się planom PKP pod kątem rowerowym. 
Niestety, wszystko wskazuje że PKP postanowiło na kolejne lata zabetonować aktualny układ w tym miejscu. Bez specjalnych zmian w dostępności dla pasażerów MPK, czy też dojazdu rowerem. Zwiększyć za to planują dojazd tam aut indywidualnych - i to dosłownie - budując parking niemal na peronie kolejowym.PKPLodzKaliskaMapa

Tak wynika z opublikowanych przez PKP SA materiałów do przetargu na projekt. Obecny układ przed budynkiem dworca ma się zazielenić. ale... zwiększy się także ruch samochodów. 
PKPKaliskawizualizacja0

Kolejarze bowiem zaplanowali, że to zielone na wizualizacjach rondo, będzie zmienione na coś takiego 
PKPKaliskaPlan0Dostrzegacie cztery wjazdy, z czego tylko dwa obecne? Opisane jako "pochylnie wjazdowa/zjadowa" to wjazd po obu stronach bryły budynku dworca. To ma być wyniesienie parkingu na poziom wyżej - poziom peronów kolejowych. Zmieścić się tam ma prawie setka samochodów. Czy są one w ogóle potrzebne, gdy dotychczasowy parking (na kilkaset miejsc) przy al. Unii jest właściwie codziennie pusty?
PKPKaliskaPlan1

Pełen rzut prezentuje się następująco:

PKPKaliskaPlan0

Co rowerowego? 
Wczytaliśmy się w szczegóły przetargu i choć nie widać tego po powyższych materiałach graficznych, zaplanowano coś dla pasażerów dojeżdżających rowerami. 

  1. "Projekt obejmuje swoim zakresem najbliższe sąsiedztwo dworców. Zagospodarowanie terenów należy zaprojektować w celu dostosowania ich do potrzeb pasażerów i głównych kierunków komunikacji, wraz z montażem elementów małej architektury, wiaty rowerowej i śmietnikowej, elementów informacji wizualnej, wykonaniem ewentualnych miejsc parkingowych, oświetlenia, informacji turystycznej (np. podświetlane gabloty informacyjne) - w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów inwestycji."
  2. "Należy zaprojektować poszczególne połączenia z istniejącymi i planowanymi ścieżkami rowerowymi jeśli takie graniczą z inwestycją. Należy zaprojektować wiaty parkingowe dla rowerów, stojaki, słupki do naprawy rowerów itp. oraz pozostałe elementy infrastruktury rowerowej. Część przestrzeni przewidzianej na parking rowerowy należy wyposażyć w infrastrukturę niezbędna do usytuowania na nich systemu roweru miejskiego lub aglomeracyjnego w przypadku rozwoju tego rodzaju usługi."
  3. "Należy zaprojektować wiatę rowerową (4 ściany, dach, zamykana na klucz) na terenie objętym opracowaniem."
  4. "Wyposażenie placu w elementy małej architektury, np. ławki, stojaki na rowery, śmietniki małe..."

Wspomniane stojaki/parking rowerowy ma być ulokowany w dość dziwnym miejscu. Ani blisko dworca gdzie jest monitoring, kasy biletowe itd, ani nie łaczy się z planowanymi drogami dla rowerów. 
PKPKaliskaPlan01

I w zasadzie to wszystko co w wspomniano o infrastrukturze rowerowym w przetargu mających kilkadziesiąt stron. 

PKPKaliskawizualizacja4

Termin składania ofert mija 12 października. Jedynym kryterium wyboru jest cena. Na realizację prac projektowych i uzyskanie pozwoleń na budowę przeznaczono 46 tygodni od zawarcia umowy. 

Wydaje się, że PKP dalej głęboko tkwi w XX wieku, bo w XXI wieku w cywilizowanych miastach myślenie o łączeniu niskoemisyjnych środków transportu jest zupełnie na innym - wyższym poziomie. 

{hb}