Jedno z największych łódzkich osiedli mieszkaniowych ma szansę być podłączone do systemu dróg rowerowych. Droga ma być o standardzie niespotykanym jeszcze w Łodzi. Prace mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku

O konieczności podłączenia Widzewa drogą rowerową z centrum, rozmawia się od dawna. Zadziwiające, że nie ma bezpiecznej drogi łączącej to jedno z największych osiedli mieszkaniowych w Łodzi z centrum miasta. Niestety, ale obecnie jazda rowerem po jezdni al. Piłsudskiego jest mało komfortowa dla przeciętnego rowerzysty.

Projektowanie tej drogi rowerowej trwa już rok, ale wszystko wskazuje na to, że projektanci są na ostatniej prostej. Firmą, która rok temu wygrała przetarg na zaprojektowanie m.in. tej drogi, jest poznańska BBF spółka z o.o. (ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań). Koszt przygotowania projektów trzech dróg rowerowych oszacowano na sumę brutto 231.800 zł.

Droga ma być na całym odcinku asfaltowa, ze zniwelowanymi łukami skrętu przy skrzyżowaniach, wywyższonymi przejazdami rowerowymi. Od samego początku rady techniczne odbywały się z udziałem środkowiska rowerowego i wiele uwag zostało uwzględnionych. Droga na Widzew od kwietnia 2011 roku ma priorytet w realizacji, tak więc ma być budowana w pierwszej kolejności.

Z informacji jakie przekazał pełnomocnik rowerowy Witold Kopeć, jest duża szansa że ZDiT rozpisze przetarg na realizację tej drogi, a prace rozpoczną się jeszcze w 2012 roku. Natomiast mało realnym jest, aby cały odcinek od skrzyżowania marszałków aż po Augustów, był ukończony w tym sezonie.

Jaki jest ostateczny przebieg drogi na Widzew:
Al. Piłsudskiego - począwszy od skrzyżowania z al. Rydza Śmigłego po północnej stronie skrzyżowania (ma być także przejazd rowerowy po zachodniej stronie skrzyżowania), droga ma biec omijając perony przystankowe autobusów. Droga dla rowerów przekroczy oba wyjazdy z C.H. Tulipan. Następnie za skrzyżowaniem z ulicą Konstytucyjną ma być podjazd rowerowy oddzielony murem oporowym od znajdującego się wyżej chodnika. Na skrzyżowaniu z ulicą Niciarnianą ma być możliwość przejazdu po wszystkich bokach skrzyżowania. Od tego momentu droga rowerowa ma biec w kierunku wschodnim już po południowej stronie al. Piłsudskiego i ul. Rokicińskiej. Do ronda Inwalidów doga ma biec pomiędzy ulicą a chodnikiem. Dla bezpieczeństwa, zaprojektowano wywyższone przejazdy rowerowe przez wjazdy do stacji benzynowej i na skrzyżowaniu z ul. Nowy Świat. Na rondzie Inwalidów jest już możliwy naziemny przejazd dookoła ronda. Droga rowerowa ma także zostać zaprojektowana tak, aby połączyć się z dworcem Łódź-Widzew przez ul. Maszynową od strony ulicy Puszkina. Na wschód od ronda Inwalidów droga rowerowa ma być po południowej stronie chodnika, tak aby spacerujący tam z psami ludzie, mieli bliżej do trawnika oddzielającego chodnik od ulicy.

Szczegółowy przebieg drogi jest już oznaczony na naszej mapie internetowej łódzkich dróg rowerowych (kliknij).

{hb}