Sytuacja z ulicy Lodowej przypomina, że właściwie niczym już Zarząd Dróg i Transportu nie może zaskoczyć rowerzystów. W tej dziedzinie Łódź wydaje się cofnęła o co najmniej dekadę 

Każdy poruszający się rowerem wzdłuż ul. Lodowej wie, że stan asfaltowej drogi dla pieszych i rowerów nigdy nie była najlepsza. Krzywy asfalt, nieprzycinane gałęzie, słaba widoczność i brak przejazdu na skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego. Ale można było pogorszyć sytuację? Ano ZDiT udowodnił że można. Na skrzyżowaniu z ul. Dostawczą w miejscu gdzie wcześniej funkcjonował przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych... teraz pojawiło się szerokie przejście dla pieszych. Ale żeby nie było za dobrze także pieszym - podwyższono krawężniki. Docenią to z pewnością wszyscy poruszający się tamtędy z wózkami lub na wózku. 

Przejazd dla rowerów istniał w tym miejscu od kilkunastu lat! 

Można doskonale zobaczyć jak wyglądały krawężniki - były takie jakie powinny być - zniwelowane. 

Tymczasem teraz zrbiono to w ten sposób 
LodowaDostawcza krawezniki

Ale najważniejsza zmiana to taka, że odmalowano coś co uniemożliwia legalny przejazd rowerem - przejście dla pieszych. 

LodowaDostawcza przejscie

W drugą stronę jest jeszcze weselej, bo zlikwidowano znak mówiący o nakazie jazdy rowerem. Tyle że od strony skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego nakaz taki już jest
LodowaDostawcza przejscie 2

Tylko czy oznakowania poziome (przejście dla pieszych) jest spójne ze znakami pionowymi informującymi kierowców, że zbliżają się do... przejazdu dla rowerów? 

LodowaDostawcza przejscie przejazd

Wysyłamy pismo do Zarządu Dróg i Transportu oraz Biura Inżyniera Miasta z wnioskiem o poprawienie tego skrzyżowania.