Przez lata urząd miasta zamawiał różne dokumentacje projektowe dróg dla rowerów. Jest to podstawa do rozpoczęcia budowy. Spytaliśmy się co zostało już ukończone. Oto lista 

Nadszedł czas tworzenia budżetu miasta na 2018 rok, zatem zapytaliśmy się Zarządu Inwestycji Miejskich jakie projekty samodzielnych dróg dla rowerów ma już w posiadaniu. Bez tych dokumentów nie można bowiem rozpocząć procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy budowy dróg dla rowerów. Oto lista jaką otrzymaliśmy:

 1. Droga dla rowerów przy ul. Okólnej od granic miasta (ze Zgierzem) do ul. Łagiewnickiej - termin sporządzenia projektu 20 sierpnia 2012
 2. Droga dla rowerów przy al. Piłsudskiego od ul. Targowej do ul. Paryskiej oraz do ul. Niciarnianej (szacunkowy koszt budowy ok 4900 000zł) - termin sporządzenia projektu styczeń 2014
 3. Droga dla rowerów przy ul. Brzezińskiej (południowa strona) od ul. Śnieżnej do ul. Marmurowej  (szacunkowy koszt budowy ok 1900 000zł) - termin sporządzenia projektu styczeń 2013
 4. Droga dla rowerów przy ul. Brzezińskiej od numeru 3 do ul. Śnieżnej  (szacunkowy koszt budowy ok 300 000zł) - termin sporządzenia projektu styczeń 2013
 5. Droga dla rowerów przy ul. Rudzkiej i ul. Przestrzennej od ul. Farnej do ul. Starorudzkiej  (szacunkowy koszt budowy ok 250 000zł) - termin sporządzenia projektu luty 2013
 6. Droga dla rowerów przy ul. Aleksandrowskiej (północna strona) od ul. Wareckiej do ul. Szczecińskiej  (szacunkowy koszt budowy ok 4800 000zł) - termin sporządzenia projektu 12 czerwca 2012
 7. Droga dla rowerów przy ul. Północnej-Źródłowej-Kopcińskiego od skrzyżowania z ul. Franciszkańską, przez rondo Solidarności i włączeniem w ul. Uniwersytecką, aż do skrzyżowania z ul. Jaracza  (szacunkowy koszt budowy ok 3900 000zł) - termin sporządzenia projektu styczeń 2013
 8. Droga dla rowerów przy al. Mickiewicza (północna strona) od al. Kościuszki do al. Włókniarzy - fragment od ul. Żeromskiego do al. Kościuszki został już wykonany przy okazji modernizacji tramwajowej trasy WZ (szacunkowy koszt budowy ok 2400 000zł) - termin sporządzenia projektu marzec 2013
 9. Droga dla rowerów przy al. Wyszyńskiego od al. Bandurskiego do ul. Popiełuszki (po obu stronach)  (szacunkowy koszt budowy ok 10 500 000zł) - termin sporządzenia projektu październik 2016
 10. Droga dla rowerów przy ul. Łagiewnickiej od ronda Powstańców 1863 r. do ul. Czapli (modernizacja zniszczonej trasy (szacunkowy koszt budowy ok 2900 000zł) - termin sporządzenia projektu czerwiec 2017
 11. Droga dla rowerów przy ul. Sikorskiego od ul. Łagiewnickiej do ronda Biłyka (modernizacja zniszczonej trasy (szacunkowy koszt budowy ok 2500 000zł) - termin sporządzenia projektu czerwiec 2017
 12. Droga dla rowerów przy ul. Warszawskiej od ronda Powstańców 1863 r. do ul. Wycieczkowej (modernizacja zniszczonej trasy (szacunkowy koszt budowy ok 4100 000zł) - termin sporządzenia projektu czerwiec 2017
 13. Droga dla rowerów przy ul. Zgierskiej i Zachodniej od skrzyżowania z ul. Pojezierską do ul. Północnej (częściowo modernizacja zniszczonej trasy (szacunkowy koszt budowy ok 4500 000zł) - termin sporządzenia projektu sierpień 2017

B2018Aleksandrowska B2018Brzezińska B2018Mickiewicza B2018Okólna B2018Rudzka B2018Scheiblerówka B2018Sikorskiego B2018Solidarności B2018Warszawska B2018Wyszyńskiego B2018 brakuje 44 mln zł

Jednocześnie zapytaliśmy się, co jest priorytetem do zbudowania w 2018 roku. Tak jak przypuszczaliśmy, przy obecnie niskim poziomie budżetu rowerowego (5 mln zł) można zakładać zbudowanie co najwyżej jednej dużej trasy - tą według ZIM jest ta przy ulicach Zgierskiej i Zachodniej. Ta mająca ok 2 km trasa może pochłonąć większość zakładanego budżetu. 

Jeśli zatem urząd miasta nie zaplanuje w przyszłorocznym budżecie miasta większych środków na budowę dróg dla rowerów, możemy stanąć przed ryzykiem przedawnienia niektórych z posiadanych dokumentacji projektowych, a co za tym idzie konieczność ich ponownego zamówienia (ponownie wydane pieniądze na opracowanie tego samego). 

Tymczasem strategia rozwoju sieci dróg dla rowerów na lata 2015-2020 zakładała zdecydowanie więcej! 

{hb}