W projekcie budżetu na 2021 rok znalazły się fundusze na realizacje inwestycji rowerowych. Poznaliśmy plany na przyszły rok

Według informacji jakie przekazał Tomasz Walczak z Urzędu Miasta Łodzi, Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi dysponuje kwotą 5 mln zł z przeznaczeniem na infrastrukturę rowerową. Na liście są obecnie 3 projekty. 

  1. Ulica Obywatelska 
  2. Księży Młyn 
  3. Sikorskiego

1) W 2021 roku ulica Obywatelska pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Nowe Sady a al. Waltera-Janke ma być zmodernizowana (kliknij po szczegóły).

Nadal jednak będzie brakowało odcinka pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Nowe Sady a al. Jana Pawła II. Na ten 500-metrowy odcinek ZIM zamierza przeznaczyć kwotę aż 1,2 mln zł. Jak udało się nam ustalić, w zakresie prac ZIM pragnąłby poza zbudowaniem brakującego odcinka drogi dla rowerów, przebudować także chodnik, nasadzić 18 drzew, 1381 krzewów i zrekultywować zieleńce. ale także zbudować zatokę autobusową. To właśnie ona miałaby tak znacząco podnieść koszty budowy. Liczymy jednak, że nie zostanie to włączone w zakres budowy drogi dla rowerów, gdyż poza dodatkowymi kosztami, sama zatoka w miejscu gdzie jezdnia ma aż 3 pasy ruchu (na modernizowanym odcinku będzie jeden) jest zbyteczna. 

2) Księży Młyn na realizację czeka już 8 lat. Całą historię opisywaliśmy nie raz (kliknij). Nowa droga dla rowerów miałaby połączyć Księży Młyn z al. Piłsudskiego na wysokości CH Tulipan. Szczegółowe plany przedstawialiśmy w osobnym tekście (kliknij). Ukończenie prac mogłoby się zbiec z oddaniem do użytku nowej trasy wzdłuż al. Rydza-Śmigłego. Niestety, obecnie nadal trwają prace projektowe (miały zakończyć się do 30 września 2020), zaś przetarg ma zostać ogłoszony w II kwartale 2021 roku.

3) Sikorskiego to trasa biegnąca po południowej stronie osiedla Radogoszcz Wschód. Jej stan nie jest idealny, zaś podejście do zaprojektowania modernizacji wydarzyło się już kilka lat temu. Na tyle dawno, że ważność tego projektu ponoć już wygasła. Zatem, jeśli tym razem ZIM poważnie myśli o przeprojektowaniu, to musi uwzględnić aktualizację dokumentów. Całość prac z pewnością nie zakończyłaby się w 2021 roku. 

Są to bardzo skromne plany. Zabrakło na przykład modernizacji ul. Brzezińskiej, która wygrała w głosowaniu budżetu obywatelskiego w zeszłym roku. Sprawę opisaliśmy w osobnym tekście (kliknij).

{hb}