Prawdopodobnie w poniedziałek ruszy nabór na pełnomocnika prezydenta Miasta Łodzi do spraw polityki rowerowej. Już niebawem Łódź zyska to, co inne miasta posiadają od dawna - dedykowanego urzędnika, dbającego o rozwój rowerowej Łodzi

O konieczności powołania tzw "oficera rowerowego" mówiliśmy od dawna. Przekonywaliśmy, udowadnialiśmy, pokazywaliśmy przykłady z innych miast. Droga do tego nie była prosta, bo wielu nie widziało potrzeby powoływania "kolejnego urzędnika", skoro Zarząd Dróg i Transportu ma już wielu wyspecjalizowanych ekspertów. I może mieliby rację, gdyby nie fakt, że w ZDiT nie ma nikogo kto nie tylko zajmowałby się rowerami jako środkiem transportu, ale nie ma nawet urzędnika, który by się na tym znał!

Na początku 2011 roku Pani prezydent Łodzi podpisała Kartę Brukselską. Co prawda do jej realizacji nie jest wymagane powoływanie specjalnej struktury organizacyjnej, niemniej jednak przy obecnej totalnej niewiedzy urzędników co do polityki rowerowej miasta, takie stanowisko jest koniecznością.

Prawdopodobnie już 21 lutego ruszy nabór na nowe stanowisko w UMŁ. Pełnomocnik będzie autonomiczny względem ZDiT i będzie podległa bezpośrednio prezydentowi miasta. Pracę prawdopodobnie rozpocznie na początku kwietnia 2011 roku.

Co muszą wiedzieć kandydaci?
Stanowisko pełnomocnika do spraw polityki rowerowej będzie w randze jednego z dwóch możliwych stopni. Podinspektora - dla osoby bez stażu pracy, albo Inspektora - dla osoby z minimum 3 latami stażu pracy. Wykształcenie: wyższe.

Zakres zadań:

  • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji celów Karty Brukselskiej, w tym projektu Strategii Polityki Rowerowej Miasta,
  • Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Karty Brukselskiej,
  • Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów inwestycji drogowych zawierających aspekty rowerowe w zakresie realizacji celów Karty Brukselskiej,
  • Reprezentowanie Prezydenta Miasta Lodzi w zakresie polityki rowerowej Miasta,
  • Prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych w celu propagowania polityki rowerowej Miasta,
  • Inicjowanie akcji i przedsięwzięć, w których celem jest propagowanie założeń Karty Brukselskiej.

Wymagane dokumenty:

  • Dokumenty potwierdzające wykształcenie i wymagany staż pracy,
  • Projekt planu realizacji założeń Karty Brukselskiej.
Warunkiem pożądanym (czyli nie obligatoryjnym) jest posiadanie referencji organizacji zajmującej się zrównoważonym transportem.
Dlaczego w wymaganiach dotyczących wykształcenia, zależało nam aby katalog ukończonych kierunków mógł być maksymalnie szeroki? Bo na przykład oficer rowerowy Berlina jest historykiem, a główny polski rowerzysta Marcin Hyła jest anglistą. Zawężenie wyboru do "prawo, administracja, ekonomia" zdaje się eliminuje większość osób, które coś wiedzą o rowerach w Łodzi (ale też ogólnie w kraju), jak również tych, którzy mieli szansę dowiedzieć się czegoś o planowaniu przestrzennym i projektowaniu infrastruktury drogowej na studiach.
{hb}