To już pewne, pierwszy w Polsce system wypożyczalni rowerów publicznych na skalę wojewódzką, powstanie właśnie u nas! 

ŁRA1IX2017

O pomyśle utworzenia Łódzkiego Roweru Aglomeracyjnego informowaliśmy już w lutym 2017 roku. 

W oficjalnych dokumentach projekt funkcjonuje pod nazwą „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim”. Urząd Marszałkowski złożył wniosek do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - poddziałanie Niskoemisyjny Transport Miejski. Koszty projektu wynosi 14 mln zł z kwotą unijnego dofinansowania rzędu 85 proc., czyli ok. 12 mln zł.

Do systemu przyłączają się: Koluszki, Kutno, Łask, Łowicz, Pabianice, Sieradz, Skierniewice, Zduńska Wola, Zgierz. Także Łódź zyska nowych 14 stacji roweru publicznego zlokalizowanych przy przystankach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej: 
Radogoszcz Zachód, Radogoszcz Wschód, Marysin, Stoki, Niciarniana, Widzew, Andrzejów, Zarzew, Dąbrowa, Chojny, Pabianicka, Kaliska, Żabieniec oraz Retkinia. 

Po wielu miesiącach prac w końcu marszałek województwa łódzkiego ogłosił. W ramach projektu ma powstać 125 stacji rowerowych, a na nich tysiąc rowerów. W miastach powstanie też 15 parkingów rowerowych. Wszystko w ramach projektu "Rowerowe Łódzkie".