Wspólnie z organizacjami rowerowymi z innych miast zwróciliśmy się z petycją do Rady Ministrów w sprawie dopuszczenia komunikacyjnego ruchu rowerowego na terenach zielonych oraz przywrócenia systemów rowerów publicznych w Polsce w stanie epidemii.

Petycja do Rady Ministrów

Przedmiot petycji: dopuszczenie komunikacyjnego ruchu rowerowego na terenach zielonych oraz przywrócenie systemów rowerów publicznych w Polsce w stanie epidemii

  • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono zakazy:
    korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż,
  • korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.

Zakazy te uzasadniono tym, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. W wielu miastach przez parki oraz bulwary (np. wzdłuż rzek) przebiegają główne trasy rowerowe łączące poszczególne dzielnice. Zakaz korzystania z nich uniemożliwia ludziom bezpieczne i szybkie przemieszczania się do pracy. Dochodzi do kuriozalnych sytuacji, jak w Radomiu, gdzie przez park nie można przejechać rowerem, ale samochodem tak. W niektórych miastach odstąpiono od egzekwowania zakazu. Jak podaje oficjalny portal Miasta Poznania: parki i bulwary, na terenie których znajdują się drogi rowerowe (np. Wartostrada) będą mogły być nadal użytkowane przez rowerzystów - jednak wyłącznie w celach komunikacyjnych (np. dojazd do pracy), a nie rekreacyjnych. W Sopocie drogi rowerowe biegnące wzdłuż plaży i przez park Północny są przejezdne dla rowerzystów, ale nie można z nich zjechać na tereny rekreacyjne. To rozsądne rozwiązania, jednak aktualnie niezgodne z przepisami. Apelujemy o zmianę tych przepisów, tak by korzystanie w celu komunikacyjnym z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż było dopuszczalne.

Niezasadny jest również ogólnokrajowy zakaz korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie. Rower publiczny jest ważnym środkiem transportu, co jest szczególnie ważne w czasie, gdy wiele osób traci pracę a połączenia komunikacyjne są obcinane. W tej sytuacji rower publiczny stanowi jeszcze większe uzupełnienie transportu publicznego. W innych krajach przepisy nie są tak restrykcyjne. W wielu miejscach w odpowiedzi na pandemię wydłużono darmowy czas korzystania z systemu rowerów publicznych - w Paryżu do 60 minut, w Berlinie do 30 minut. Niezrozumiały jest też zakaz korzystania z systemów współdzielonych rowerów, gdy podobnymi restrykcjami nie obejmuje się innych systemów współdzielonych – hulajnóg, skuterów czy aut.

Mając na uwadze powyższe wprowadzenie postulowanych zmian jest w pełni uzasadnione.

Do powyższego apelu przyłączają się organizacje rowerowe z całej Polski:

Bractwo Rowerowe (Radom) 
Fundacja Fenomen (Łódź)
Rowerowy Białystok 
Rowerowa Gdynia
Rowerowy Poznań
Śląska Koalicja Rowerowa
Towarzystwo dla Natury i Człowieka (Lublin)
Warszawska Masa Krytyczna 
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa 

 

Gdzie w Łodzi można napotkać takie sytuacje gdzie droga dla rowerów przebiega przez środek parku lub po jego obrzeżach? 
park Sielanka koronawirusWzdłuż ul. Pabianickiej droga dla rowerów przebiega przez park Sielanka. 

park Poniatowskiego koronawirus

Główna trasa dojazdowa do centrum z Retkini biegnie wzdłuż al. Mickiewicza przez park Poniatowskiego. 

park Zdrowie koronawirus

Zaś na Zdrowiu mamy kilka dróg dla rowerów - wzdłuż al. Unii, ul. Srebrzyńskiej, ul. Konstantynowskiej oraz łącznica na przedłużeniu ul. Retkińskiej. 

Poprosiliśmy ko komentarz Zarząd Zieleni Miejskich w Łodzi 
"Zakaz wydany przez Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. obejmujący zamknięcie parków, skwerów itp. dotyczy również przejazdu przez te obiekty." - tłumaczy Maria Kaczmarska rzecznik ZZM. 

{hb}