W Łodzi mamy już 40 km pasów ruchu dla rowerów. Z tej też okazji postanowiliśmy podsumować dotychczasowe zmagania Łodzi z wyznaczaniem tej formy infrastruktury rowerowej

Pierwszy pas ruchu dla rowerów w Łodzi powstał 4 sierpnia 2011 roku wzdłuż ul. Lutomierskiej. Mający raptem 450 metrów długości pas wyznaczono pomiędzy ul. Bazarową a Wrocławską. Od tamtej pory w Łodzi wyznaczano kolejne pasy ruchu, w znaczącej większości dzięki wsparciu mieszkańców Łodzi, którzy głosowali w budżecie obywatelskim na tego typu projekty. Czasem powstawały w formie pasów po obu stronach szerokiej jezdni, sporadycznie jako pas po jednej stronie jedni, a w pięciu przypadkach jako kontrapas na ulicy jednokierunkowej na której umożliwia jazdę rowerem także w przeciwną stronę

Po uzyskaniu danych z Łódzkiego Ośrodka Geodezji z którym współpracujemy przy tworzeniu naszej mapy infrastruktury rowerowej (kliknij), okazało się że właśnie suma wszystkich pasów przekroczyła długość 40 km. Podliczyliśmy także wszystkie długości pasów jakie Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi utworzył przez 9 lat i zestawiliśmy z tymi które utworzyć musiał po wygranej w budżecie obywatelskim. 

40 km pasow w Lodzi

Ze wszystkich 40 000 metrów jakie mają w Łodzi pasy ruchu dla rowerów, tylko 9325 m wykonał Zarząd Dróg i Transportu z własnej woli. Reszta (30 675 metrów) powstało dzięki zaangażowaniu i głosom samych mieszkańców, którzy popierali wnioski składane do budżetu obywatelskiego. 

 

Przypomnijmy, że każdy pas ruchu dla rowerów jest jednokierunkowy. Poruszamy się zatem tym, bliższym naszej prawej strony jezdni którą się poruszamy. 
Artykuł 46 ustęp 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku "w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach" (Dz. Ust. nr 220 poz. 2181 z 23.12.2003) stwierdza: "3. Przy przebudowie lub remoncie drogi klasy G i dróg niższych klas dopuszcza się wyznaczenie przy prawej krawędzi jezdni pasa dla rowerów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m".