7 stycznia 2011 roku Łódź dołączyła do miast które podpisały kartę brukselską. Czym ona była i jakie są oceny w jej wdrażaniu po dekadzie?

  Dokładnie dziesięć lat temu na łamach naszego wortalu pojawił się taki oto tekst
"Dzisiaj prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podpisała Kartę Brukselską i zapowiedziała powołanie do życia pełnomocnika do spraw polityki rowerowej. To było ukoronowanie wielu miesięcy starań łódzkiego środowiska rowerzystów skupionych wokół "Rowerowej Łodzi" i Fundacji Fenomen. Ale to dopiero początek starań aby nasze miasto stało się bardziej przyjazne rowerzystom. Karta Brukselska to tylko deklaracja, której realizacja z pewnością potrwa sporo czasu i będzie kosztować wiele wysiłków."

Gazeta Wyborcza w Łodzi 7 stycznia 2011: "Kilka minut po godz. 14.00 prezydent Hanna Zdanowska podpisała Kartę Brukselską. - Wierzę, że ten dzień będzie przełomowy, jeśli chodzi o polityka miasta wobec rowerzystów - powiedziała." 

Karta Brukselska – deklaracja zaproponowana na rowerowej konferencji Velo-city 2009. To także zobowiązanie miasta sygnatariusza, że do 2020 roku wprowadzi zmiany promujące transport rowerowy w mieście. 

Miasto sygnatariusz deklaruje:

  • zwiększenie do 15% udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do 2020 roku,
  • zmniejszenie o 50% ryzyka wypadków rowerowych do 2020 roku,
  • opracowanie systemu parkingów rowerowych oraz polityki przeciwko kradzieży rowerów,
  • zwiększenie wykorzystania rowerów w dojazdach do szkoły i do pracy,
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki rowerowej,
  • współpracę ze środowiskiem rowerowym, firmami i instytucjami publicznymi w celu upowszechnienia ruchu rowerowego.

Z tej okazji postanowiliśmy przedstawić podsumowanie tej dekady w Łodzi pod kątem rowerowym.

Na tej podstronie możecie zapoznać się ze statystykami infrastruktury rowerowej w Łodzi (kliknij). Przyrost dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów w tym okresie to 138 km. 
W 2015 roku uchwalono strategię rozwoju dróg dla rowerów w Łodzi do 2020 roku. Według naszych obliczeń (kliknij) została wykonana (najważniejszy priorytet) w zaledwie połowie

Najbardziej zaangażowanymi we wdrożenie w Łodzi karty brukselskiej były trzy osoby. Wojtek Makowski - inicjator starań, wówczas członek Fundacji Fenomen, późniejszy oficer rowerowy w Poznaniu. Radny Bartosz Domaszewicz - inicjator uchwały intencyjnej obligującej prezydenta miasta do podpisania karty brukselskiej, przyjętej przez Radę Miejską 22 września 2010 roku (obaj obecni podczas podpisania przez prezydent Hannę Zdanowską). Oraz pierwszy pełnomocnik prezydent Łodzi do spraw wdrażania polityki rowerowej (oficer rowerowy) Witek Kopeć. 

Ja z perspektywy dekady oceniają Łódź? Co uważają za największe sukcesy a co porażki? Czy Łódź wypełniła postulaty karty brukselskiej? 

Wojtek Makowski

Witek Kopeć

Bartosz Domaszewicz

O zdanie zapytaliśmy także Cezarego Grochowskiego, który ocenił z perspektywy Wrocławia 

Rozmowa w Radio Łódź z Hubertem Barańskim 

 

A Ty jak oceniasz Łódź rowerową po dziesięciu latach? 

{hb}