Modernizowany odcinek al. 1 Maja (pomiędzy Gdańską z Żeromskiego) ma już oznakowanie pozwalające jechać rowerem w obu kierunkach. Jest też drugi tego typu sygnalizator w Łodzi

 W 2015 roku w budżecie obywatelskim wygrał projekt na wykonanie kontrapasa na al. 1 Maja. Na całej długości pomiędzy skrzyżowaniami od Wólczańskiej do Zielonej. Chcąc pomóc we wdrożeniu nawet przygotowaliśmy własnym sumptem projekt organizacji ruchu, który przekazaliśmy nieodpłatnie do Zarządu Dróg i Transportu. Ten jednak, bardzo długo ociągał się z realizacją. Tak długo, że w międzyczasie, inna jednostka miejska - Zarząd Inwestycji Miejskich, rozpoczął planowanie modernizacji pewnych odcinków al. 1 Maja. Najpierw od Wólczańskiej do Gdańskiej, a następnie od Gdańskiej do Żeromskiego. 

Dlatego też w lipcu 2018 roku kontrapasa pomiędzy skrzyżowaniem z Żeromskiego a Zieloną. Wówczas też ZDiT podjął decyzję, aby fragment pomiędzy Gdańską z Żeromskiego pozostawić bez zmian, z uwagi na stan zaawansowania projektu modernizacji przecznicy. Co widać na poniższym projekcie 
1Maja Gdanska Lipowa

Kiedy w sierpniu 2019 na konferencji prasowej ZIM ogłosił, że rozpoczyna prace nad modernizacją tego odcinka, dopytywaliśmy się o kontraruch na tym fragmencie. Teraz gdy nastąpił finał prac na modernizowanym odcinku, okazało się że jednak o kontraruchu nie zapomniano. 
Na skrzyżowaniu z ul. Gdańską ustawiono już stosowne znaki zakazu wjazdu (które nie dotyczą rowerów) 
1MajaGdanskaT22

Zaś na drugim końcu (przy skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego) zainstalowano już specjalny rodzaj sygnalizatora - jedynie dla rowerzystów. Rowerzyści jako jedyni mogą wyjechać w tym kierunku z tej ulicy na skrzyżowanie i pojechać dalej na zachód al. 1 Maja bądź skręcić w ul. Żeromskiego. 
Jest to drugi w Łodzi tego typu sygnalizator świetlny przeznaczony jedynie dla rowerzystów, którzy jako jedyni mogą jechać w tym kierunku. Pierwszy istnieje także na al. 1 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Żeligowskiego. Niemniej ten jako pierwszy ustawiony jest na ulicy z kontraruchem (bez wymalowanego kontrapasa). 

1MajaZeromskiegoSygnalizacja

Na dalszym odcinku al. 1 Maja był do niedawna kontrapas rowerowy, ale w wyniku zamieszania wewnątrz Zarządu Inwestycji Miejskich, został on tymczasowo starty (jednak oznakowanie pionowe nadal pozwala korzystać rowerem w tego fragmentu ulicy w obu kierunkach). Czekamy na odpowiedź ZIM, kiedy naprawią tę pomyłkę i kontrapas zostanie odmalowany (sprawę opisaliśmy w osobnym artykule - kliknij)

Takie rozwiązanie ułatwi poruszanie się rowerem po tej części Starego Polesia, gdyż w końcu będzie kompletny układ ułatwiający omijanie ruchliwej ul. Więckowskiego. 

{hb}