Kodeks rowerzysty

Kodeks rowerzysty

 

Chodnik jest miejscem przeznaczonym dla pieszych. Rowerzysta może po nim jechać w ściśle określonych, wyjątkowych sytuacjach, jednak zawsze musi bezwzględnie ustępować miejsca pieszym. Nigdy nie wolno przejeżdżać rowerem po przejściu dla pieszych. W razie ewentualnej kolizji działa to na niekorzyść rowerzysty.

Jeśli jedziesz z dzieckiem (jadącym na swoim rowerze) do lat dziesięciu albo jest zła pogoda (pada śnieg, wieje silny wiatr, występują ulewa, gołoledź lub gęsta mgła) to możesz jechać chodnikiem. Pamiętając, że piesi mają tam pierwszeństwo, a przez przejścia dla pieszych trzeba zsiadać z roweru.

Jest jeszcze trzeci wyjątek, przy którym muszą być spełnione trzy warunki

JEDNOCZEŚNIE, a mianowicie:

 • chodnik ma co najmniej dwa metry szerokości,
 • ruch na jezdni jest dozwolony z prędkością ponad 50 km/h (w terenie zabudowanym),
 • brakuje oddzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich przeznaczonego

Zgodnie z artykułem 33 rowerzyści mają obowiązek jechać drogą dla rowerów, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym owi rowerzyści się poruszają: 

Prawo o Ruchu Drogowym
Art 33

1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, a jeżeli nie jest to możliwe ­ z jezdni.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się: 

  1. jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
  2. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
  3. czepiania się pojazdów.

4. Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:

  1. wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd;
  2. zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

  1. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub
  2. szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1­-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

DDR­ką czy chodnikiem? Piktogramy przewodnikiem!

Rowerowa Łódź Menu

Rowerowy budżet obywatelski

Vlog - 2 minuty o 2 kołach

Aktualności

Rowerem po Łodzi

Przepisy dla rowerzystów

Baza wiedzy

Nowe drogi

Infrastruktura

Pomysły, projekty

Interwencje

Powody korzystania

U innych

Porady prawnika

Rower publiczny

Ubezpieczenie roweru

Wspieraj nas za darmo!

Szkolenia dla rowerzystów

miasta-dla-rowerow