Zgierska i Julianowska

ul. Zgierska i ul. Julianowska

Przejazd rowerowy na skrzyżowaniu ul. Pojezierskiej, Zgierskiej i Julianowskiej łączy w tym momencie dwie istniejące drogi rowerowe (jedna na wschód, a druga na południe od skrzyżowania). W przyszłym roku połączy z nową drogą rowerową wzdłuż ul. Zgierskiej idącą na północ od skrzyżowania. 

Po zachodniej stronie przewiduje się dowiązanie do drogi rowerowej projektowanej przez Polską Inżynierię Sp. z o.o.. W miejscu ist. przejść dla pieszych przewidziano przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych. Po stronie zachodniej przewidziano dłuższy odcinek dowiązania, dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i czytelnego rozdzielenia odcinków o odmiennych funkcjach ten odcinek przewidziano do wykonania z nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego. 
Długość odcinka dowiązań: ok. 55 m

(powiększ)

19 grudnia 2013
Wszystko jest już gotowe (poza malowaniem znaków poziomych) 

Przyszłościowo jest już wylot w kierunku północnym (ponoć ta droga dla rowerów ma być budowana w 2014 roku)

Przejazd przez torowisko jest asfaltowy (wbrew projektowi) 

Przed przejazdem ustawione są podpórki. Sygnalizacja załącza się automatycznie 

13 grudnia 2013
Jest już asfalt, są sygnalizatory świetlne. Dziwi jednak oblanie asfaltem stojących znaków i starych sygnalizatorów. Niezrozumiałe jest zainstalowanie nielegalnych przycisków dla rowerzystów! 18 listopada 2013 
Widać już ślad drogi rowerowej w ul. Julianowskiej 

Chyba zakończono już prace podziemne 


22 października 2013 

Rowerowa Łódź Menu

Rowerowy budżet obywatelski

Vlog - 2 minuty o 2 kołach

Aktualności

Rowerem po Łodzi

Przepisy dla rowerzystów

Baza wiedzy

Nowe drogi

Infrastruktura

Pomysły, projekty

Interwencje

Powody korzystania

U innych

Porady prawnika

Rower publiczny

Ubezpieczenie roweru

Wspieraj nas za darmo!

Szkolenia dla rowerzystów

miasta-dla-rowerow