Chętni do projektu

Chętni do projektowania

altW siedzibie ZDiT otworzono koperty w przetargu na zaprojektowanie kilkudziesięciu dróg rowerowych. Zamówienie to jest bez precedensu w historii rozwoju transportu w naszym mieście

20 stycznia 2012 na stronie ZDiT pojawiło się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowych na drogi rowerowe. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 15 części i dopuszczał składanie oferty na dowolną część zamówienia. Początkowo wykonawców poszczególnych odcinków mieliśmy poznać 23 lutego, jednak termin przedłużono do 5 marca. 

Według Witka Kopcia pełnomocnika prezydenta do spraw polityki rowerowej - Zamówienie to jest bez precedensu w historii rozwoju transportu w naszym mieście, gdyż po raz pierwszy ogłoszono gotowość zaprojektowania dróg rowerowych o łącznej długości ponad 30 km.

5 marca 2012 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert. Do godz. 10:00 zostało złożonych 9 ofert. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 20 sierpnia 2012 roku dla części 1 i 2; od dnia zawarcia umowy do dnia 30 października 2012 roku dla części 3-15. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę brutto jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:  3.573.150,00 zł, w tym: 
część 1 – 184.500,00 zł; część 2 – 86.100,00 zł; część 3 – 412.050,00 zł; część 4 –  307.500,00 zł; część 5 – 307.500,00 zł; część 6 – 123.000,00 zł; część 7 – 307.500,00 zł; część 8 – 123.000,00 zł; część 9 – 307.500,00 zł; część 10 – 307.500,00 zł; część 11 – 123.000,00 zł; część 12 – 246.000,00 zł; część 13 – 123.000,00 zł; część 14 – 307.500,00 zł; część 15 – 307.500,00 zł 

Oto tabela przygotowana przez Witka Kopcia przedstawiająca zainteresowanie poszczególnymi częściami zamówienia i zgłoszenie ofert z najniższymi cenami: 

Firmy, które przystąpiły do przetargu: 

Następnym etapem jest weryfikacja ofert pod względem formalnym i wybór najkorzystniejszych, co powinno nastąpić w przeciągu dwóch-trzech tygodni - dodaje Kopeć.

Poszczególne części przetargu: 

Część 1 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowych na przejazdy rowerowe wraz z sygnalizacją świetlną z brakującymi odcinkami dojazdowymi dróg rowerowych w następujących lokalizacjach:

 • a) al. Mickiewicza – ul. Łąkowa – wlot północny i zachodni 
 • b) ul. Konstantynowska – ul.  Krakowska – ul.  Krzemieniecka – wlot północny i wlot zachodni
 • c) al. Włókniarzy przy ul. Żubardzkiej – przejście wyizolowane
 • d) ul. Zgierska przy ul. Stefana – przejście wyizolowane
 • e) ul. Zgierska – ul. Julianowska – wlot południowy
 • f) ul. Łagiewnicka – ul. Julianowska – wlot południowy
 • g) ul. Zachodnia przy Manufakturze – przejście wyizolowane
 • h) ul. Julianowska przy Żarnowcowej - przejście wyizolowane
 • i) al. Mickiewicza – al. Kościuszki – wlot zachodni i wlot północny
 • j) ul. Zgierska przy ul. Dolnej wraz z łącznikiem do ślepej drogi z parkingiem znajdującej się przed rynkiem
 • k) ul. Kopcińskiego przy ul. Jaracza – wlot zachodni i wlot północny wraz z łącznikiem w kierunku ul. Matejki
 • l) ul. Wujaka przy ul. Puszkina – wlot wschodni
 • ł) al. Włókniarzy przy ul. Lutomierskiej i Wielkopolskiej – wlot północny
 • m) ul. Sienkiewicz na przedłużeniu al. Schillera – połączenie z parkiem Sienkiewicza

Część 2 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowych na przejazdy rowerowe wraz z brakującymi odcinkami dojazdowymi dróg rowerowych w następujących lokalizacjach:

 • a) ul. Nowomiejska – przeprowadzenie drogi rowerowej przez ul. Nowomiejską na wysokości głównych alejek parkowych Parku Staromiejskiego 
 • b) ul. Warszawska przy ul. Wycieczkowej
 • c) al. Włókniarzy przy ul. 11 Listopada wraz z dojazdem od skrzyżowania ulic 11 Listopada i Niezapominajki
 • d) 2 przejazdy na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Lodowej (w związku z tym, że droga rowerowa przechodzi tam z narożnika północno-zachodniego na południowo-wschodni)
 • e) przejazd przez ul. Transmisyjną przy Rokicińskiej
 • f) ul. Warszawska – ul. Łagiewnicka – wlot wschodni
 • g) ul. Pomorska przy ul. Lumumby – wlot wschodni
 • h) ul. Lumumby przy ul. Pomorskiej – wlot północny
 • i) ul. Zgierska przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • j) ul. Źródłowa na połączeniu parku Helenów z parkiem Ocalałych

Część 3 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowych na odcinki dróg rowerowych w następujących lokalizacjach:

 • 1) ul. Legionów – ul. Konstantynowska na odcinku od al. Włókniarzy do al. Unii Lubelskiej, wraz z przejazdami rowerowymi na skrzyżowaniu al. Unii Lubelskiej i ul. Konstantynowskiej (wlot południowy i zachodni) - (ok. 345 m)
 • 2) ul. Brzezińska na odcinku od ul. Brzezińskiej 3 do ul. Śnieżnej, wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Śnieżną i połączeniem z istniejącą drogą rowerową po wschodniej stronie skrzyżowania ul. Brzezińskiej i ul. Śnieżnej – (ok. 155 m) Opracowanie dokumentacji projektowych na drogi rowerowe. 
 • 3) ul. Drewnowska na odcinku od al. Włókniarzy do al. Unii Lubelskiej, wraz z połączeniem z drogą rowerową wymienioną w punkcie 7) – (ok. 590 m)
 • 4) ul. Piotrkowska na odcinku od pl. Niepodległości do ul. Sieradzkiej, wraz z wyjazdem z parku Legionów i przejazdem rowerowym przez ul. Sieradzką – (ok. 220 m)
 • 5) ul. Zgierska na odcinku od ul. Pojezierskiej do ul. Kniaziewicza, wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Pojezierską przy ul. Zgierskiej i na skrzyżowaniu ul. Zgierskiej i ul. Kniaziewicza (wlot południowy i wschodni) – (ok. 335 m)
 • 6) ul. Srebrzyńska na odcinku od ul. Jarzynowej do ul. Solec/ul. Biegunowej, wraz z przejazdami rowerowymi przez ul. Jarzynową i ul. Biegunową – (ok. 400 m)
 • 7) al. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Drewnowskiej/ ul. Solec do ul. Srebrzyńskiej, wraz z przejazdem przez ul. Srebrzyńską – (ok. 380 m)
 • 8) ul. Drewnowska między ul. Stolarską a przejściem dla pieszych przy ul. Drewnowskiej 110 – (ok. 480 m)
 • 9) ul. Rudzka – ul. Przestrzenna na odcinku od ul. Farnej do ul. Starorudzkiej

Część 4 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Aleksandrowskiej od ulicy Wareckiej do ulicy Szczecińskiej.

Część 5 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Rydza-Śmigłego od alei Piłsudskiego do ulicy Broniewskiego

Część 6 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Pabianickiej od alei Jana Pawła II do ulicy Cieszyńskiej

Część 7 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulic Rzgowskiej i Granicznej, od ulicy Broniewskiego do ulicy Chóralnej, od ulicy Świętego Wojciecha do opracowania trasy Górna, od opracowania trasy Górna do ulicy Granicznej 62, z dojazdem do stacji kolejowej Łódź Chojny

Część 8 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zielonej od alei Włókniarzy do placu Hallera, z dojazdem do ulicy 6 Sierpnia

Część 9 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulic Żeromskiego i alei Politechniki od alei Mickiewicza do ronda Lotników Lwowskich

Część 10 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulic Północnej, Źródłowej, Kopcińskiego od ulicy Franciszkańskiej do ulicy Jaracza, z dojazdem do ulicy Uniwersyteckiej. Opracowanie dokumentacji projektowych na drogi rowerowe. 

Część 11 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Warszawskiej od ulicy Łagiewnickiej do ulicy Wałbrzyskiej (modernizacja istniejącej drogi rowerowej)

Część 12 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zgierskiej od ulicy Biegańskiego do alei Sikorskiego wraz z koncepcją budowy ulicy dwujezdniowej

Część 13 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż alei Mickiewicza od alei Kościuszki do alei Włókniarzy, po północnej stronie

Część 14 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż alei Bandurskiego, Mickiewicza i Piłsudskiego, od ulicy  Krzemienieckiej do ulicy Kopcińskiego (modernizacja istniejącej drogi rowerowej)

Część 15 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Okólnej od granic Miasta z miastem Zgierz do ulicy Łagiewnickiej wraz rozwiązanie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Okólna – Droga Krajowa nr 71


Media:
Dziennik Łódzki "9 firm chce projektować ścieżki rowerowe w Łodzi"
Gazeta Wyborcza "Są chętni do projektowania łódzkich dróg rowerowych"

Rowerowa Łódź Menu

Aktualności

Rowerowy budżet obywatelski

Rowerem po Łodzi

Przepisy dla rowerzystów

Baza wiedzy

Nowe drogi

Infrastruktura

Pomysły, projekty

Interwencje

Powody korzystania

U innych

Porady prawnika

Rower publiczny

Vlog - 2 minuty o 2 kołach

Gadżety Rowerowej Łodzi

Wspieraj nas za darmo!

Szkolenia dla rowerzystów

miasta-dla-rowerow