Chętni do budowy Pabianickiej

Chętni do budowy Pabianickiej

zditZDiT otworzył oferty na modernizację drogi dla rowerów wzdłuż ul. Pabianickiej. Jest aż 10 chętnych!

Oto jak prezentuje się projekt tej modernizacji (kliknij)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Budowę drogi rowerowej w ul. Pabianickiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul.Chocianowickiej”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.136.2015
W dniu 10 lutego 2016 r. o godz. 12:00 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu.
Do godz. 11:00 zostało złożonych 10 ofert przez n/w Wykonawców. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 2.402.000,00 zł

Tylko jedna oferta zmieściła się w kwocie jaką założył ZDiT, jest to jednocześnie najniższa oferta. 

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

1. Cena ofertowa brutto

2. Okres gwarancji jakości oraz rękojmi

3. Termin wykonania zamówienia

1

P.U.H. ,,DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

3.347.496,93 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

2

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

2.301.759,07 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

3

Przedsiębiorstwo Drogowe

LAMBDAR Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 6

93-231 Łódź

2.777.232,38 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

4

Przedsiębiorstwo ,,UNIDRO” S.A.

ul. Dostawcza 10

93- 231 Łódź

2.586.554,75 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

5

SIDROG Sp. z o.o.

Domaniew 9

98-235 Błaszki

3.677.936,70 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

6

LARKBUD Sp. z o.o.

ul. Kaczeńcowa 6 m.17

91-214 Łódź

3.220.816,50 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

7

SKANSKA S.A.

ul. Gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

2.665.009,36 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

8

Konsorcjum Wykonawców:

1.G&P INVEST Sp. z o. o.

ul. Oskara Flatta 3,

93-549 Łódź

– Lider Konsorcjum

2.G&P Spółka Cywilna

Małgorzata Majtczak, Paweł Majtczak

ul. Łagiewnicka 70/3,

91-456 Łódź

- Partner Konsorcjum

2.665.009,36 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

9

KRAL Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12/14

90-505 Łódź

3.244.664,46 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

10

Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

Bielany Wrocławskie

3.164.283,13 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

Rowerowa Łódź Menu

Rowerowy budżet obywatelski

Vlog - 2 minuty o 2 kołach

Aktualności

Rowerem po Łodzi

Przepisy dla rowerzystów

Baza wiedzy

Nowe drogi

Infrastruktura

Pomysły, projekty

Interwencje

Powody korzystania

U innych

Porady prawnika

Rower publiczny

Ubezpieczenie roweru

Wspieraj nas za darmo!

Szkolenia dla rowerzystów

miasta-dla-rowerow