Projekty BO na 2015 rok

BO 2015

We wrześniu 2014 roku wybierać będziemy projekty, które do realizacji trafią w 2015 roku. Jakie rowerowe projekty można wybrać? 

Głosować może każdy mieszkaniec Łodzi, który w dniu głosowania ukończył 16 rok życia. Każdy do dyspozycji ma 10 głosów  Głosowanie będzie trwało od 20 do 28 września 2014. 

Każdy z głosujących dysponuje aż 10 głosami, z których do 5 z puli ogólnołódzkiej oznaczonej literą L i numerem porządkowym, oraz 5 z puli dzielnicowej oznaczone odpowiednio do dzielnicy (B-Bałuty, G-Górna, P-Polesie, Ś-Śródmieście, W-Widzew). Pamiętaj, że każdy z projektów może poprzeć tylko raz, nie musisz też wykorzystywać wszystkich przysługujących ci głosów.
To mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, które zgłoszone projekty zostaną zrealizowane w 2015 roku. Wśród kilkuset wniosków, są także takie, które mogą poprawić los rowerzystów w Łodzi. We wszystkich wnioskach, słowo "rower" pada aż 58 razy. Jednak często rower jest tylko elementem składowym większych projektów - a stojak rowerowy jest tylko uzupełnieniem, bądź głosowanie jest tylko na pierwszy etap inwestycji, a sprawy rowerowe są przewidziane w dalszej nieokreślonej przyszłości. Dlatego zdecydowaliśmy się zestawić dla Was tylko te wnioski, które stricte dotyczą inwestycji rowerowych.

Na co "rowerowego" można zagłosować
Każdy z nas głosować może na maksymalnie 5 wniosków z puli ogólnomiejskiej - na te zagłosować może każdy. Na maksymalnie 5 wniosków z danej dzielnicy, mogą zagłosować tylko ci z mieszkańców, którzy zadeklarują w tej konkretnej dzielnicy. Pamiętajcie, swój głos można będzie oddać od 20 września do 28 września 2014 (do godziny 23:59:59) Inaczej niż w poprzedniej edycji będzie wyglądać karta do głosowania. Tym razem, zamiast wybierać z obszernej listy projektów, będziesz musiał znać numery identyfikacyjne (ID) zadań, które Cię interesują. Numery te trzeba będzie wpisać w odpowiednim miejscu na kartach do głosowania.

sukcesNASZE REKOMENDACJE 

L0001 
Celem tego projektu złożonego do budżetu obywatelskiego, jest umożliwienie na 29 ulicach w Łodzi jazdy rowerom w obu kierunkach. Jest to normalną praktyką w innych miastach, w Łodzi jeszcze nie

L0002 
Projekt ten nazywa się "miejsce roweru jest na jezdni" i zakłada wymalowanie na ulicach Łodzi aż 38 km pasów ruchu dla rowerów

L0116 
Do budżetu obywatelskiego zgłoszony został projekt ustawienia w Łodzi nietuzinkowych parkingów rowerowych. Pod hasłem "1 auto = 10 rowerów" kryje się niezwykła instalacja

L0120
Projekt ten zakłada utworzenie w 25 łódzkich szkołach zadaszonych parkingów na rowery, o pojemności od 20 do 60 rowerów każdy. Dodatkowo powstanie model parkingu do powielania w innych szkołach


L0001 
Celem tego projektu złożonego do budżetu obywatelskiego, jest umożliwienie na 29 ulicach w Łodzi jazdy rowerom w obu kierunkach. Jest to normalną praktyką w innych miastach, w Łodzi jeszcze nie

L0002 
Projekt ten nazywa się "miejsce roweru jest na jezdni" i zakłada wymalowanie na ulicach Łodzi aż 38 km pasów ruchu dla rowerów

L0116 
Do budżetu obywatelskiego zgłoszony został projekt ustawienia w Łodzi nietuzinkowych parkingów rowerowych. Pod hasłem "1 auto = 10 rowerów" kryje się niezwykła instalacja

L0120
Projekt ten zakłada utworzenie w 25 łódzkich szkołach zadaszonych parkingów na rowery, o pojemności od 20 do 60 rowerów każdy. Dodatkowo powstanie model parkingu do powielania w innych szkołach


L0157 - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA 
Opis zadania: Zamontowanie przy drogach rowerowych specjalnych koszy na śmieci oraz znaków informacyjnych w ramach Systemu Informacji Miejskiej. 
KOSZT INWESTYCJI: 62 500,00 zł

L0103 - WYTYCZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ŚLADEM DAWNEJ ŻELAZNEJ DROGI SCHEIBLERA (KOCI SZLAK NA KSIĘŻYM MŁYNIE); PRZĘDZALNIANA-ŚMIIGŁEGO-RYDZA 
Opis zadania: Pierwsza droga rowerowa pośród zieleni i uwiecznienie niszczejących torów przemysłowej Łodzi. Droga Żelazna Scheiblera to ogromne dziedzictwo przemysłowej Łodzi, które popada w zapomnienie, a gwarantowało niegdyś rozwój Łodzi. Możemy uwiecznić jej szlak drogą rowerową biegnącą w miejscu dawnych torów oddają rowerzystom pierwszą ścieżkę pośród zieleni. Prowadziła by od al. Śmigłego-Rydza do ul. Przędzalnianej.
KOSZT INWESTYCJI: 381 100,00 zł

L0106 - PARKING ROWEROWY PRZY ZAJEZDNI BRUS
Opis zadania: Celem zadania jest stworzenie parkingu rowerowego na 4 miejsca dla osób zwiedzających zajezdnię Brus poprzez ustawienie trzech stojaków rowerowych przy wejściu na teren obiektu. 
KOSZT INWESTYCJI: 1400,00 zł

L0104 - ZDASZONE BEZPIECZNE STOJAKI ROWEROWE W ŁÓDZKICH GIMNAZJACH
Opis zadania: Budowa stojaków wraz z zadaszeniem przy gimnazjach publicznych na terenie Łodzi. 
KOSZT INWESTYCJI: 700000,00 zł

L0012 - OZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W MIEŚCIE KOLOREM CZERWONYM DLA ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
Opis zadania: Ścieżki rowerowe w niektórych miejscach są pomalowane na czerwono. Znakomicie ułatwia to zarówno rowerzystom jak i kierowcom oraz pieszym ich lokalizację a tym samym prawidłowe zachowanie na drodze oraz uporządkowanie ciągów komunikacyjnych. 
KOSZT INWESTYCJI: 1000000,00 zł

L0083 - DROGA ROWEROWA WZDŁUŻ UL. WALTERA-JANKE I BANDURSKIEGO - OD UL. PIENISTEJ DO UL. KRZEMIENIECKIEJ
Opis zadania: Budowa drogi rowerowej od skrzyżowania ul Pienista x Waltera-Janke wzdłuż ul. Bandurskiego i Krzemienieckiej.
KOSZT INWESTYCJI: 750000,00 zł

L0084 - BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULIC PIENISTEJ, GEN. MACZKA ORAZ FR. PLOCKA WRAZ Z REMONTEM CHODNIKÓW WZDŁUŻ OBYWATELSKIEJ, PIENISTEJ, GEN. MACZKA I FR. PLOCKA
Opis zadania: Budowa drogi rowerowej od krzyżowania ul. Gen Waltera-Janke i Pienistej, wzdłuż ul. Pienistej, gen. Maczka i Fr. Plocka do skrzyżowania z ul. Maratońską. Remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej, Pienistej, gen. Maczka oraz budowa chodnika wzdłuż gen Maczka, ul. Płockiej do istniejącego chodnika na ul. Plocka wzdłuż ul. Soltyka. Remont chodnika na ul. Plocka i budowa chodnika do ul. Maratońska. 
KOSZT INWESTYCJI: 3 000 000,00 zł

L0112 - BUDOWA TWARDEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ŁAGIEWNIKACH 
Opis zadania: Zadanie to polega na wyrównaniu powierzchni i położeniu utwardzonej ścieżki rowerowej na odcinku ul. Wycieczkowa – Kapliczki św Rocha i św. Antoniego przez las Łagiewnicki o długości 2 km. 
KOSZT INWESTYCJI: 3 000 000,00 zł

L0132 - SAMOOBSŁUGOWE STACJE NAPRAWY ROWERÓW 
Opis zadania: Montaż 20 publicznych stacji samoobsługowych napraw rowerów w wybranych lokalizacjach.
KOSZT INWESTYCJI: 95 500,00 zł

L0147 - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CHODNIKA DLA PIESZYCH WZDŁUŻ UL. WYCIECZKOWEJ (OD KOŃCA ISTNIEJĄCEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CHODNIKA) I UL. OKÓLNEJ DO UL. SERWITUTY. 
Opis zadania: Budowa ścieżki rowerowej szer. 2,5 m i chodnika dla pieszych szer. 2 m wzdłuż ul. Wycieczkowej od końca istniejącej ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych w okolicy posesji Wycieczkowa 78 (przy parkingu) w kierunku ul. Okólnej. Następnie ul. Okólnej w prawo do ul. Serwituty.
KOSZT INWESTYCJI: 4 100 000,00 zł


B0162 - BUDOWA WIATY ROWEROWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 116 W ŁODZI 
Opis zadania: Zaprojektowanie i wybudowanie zadaszonej wiaty rowerowej przeznaczonej na rowery uczniów SP 116 i innych osób. 
KOSZT INWESTYCJI: 38 000,00 zł

B0204 - PRZEJAZD ROWEROWY ŁĄCZĄCY PARK IM. SZARYCH SZEREGÓW Z BASENEM PROMIENISTYCH 
Opis zadania: Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ulicę Tadeusza Boya-Żelańskiego, łączącego park im. Szarych Szeregów z pozostałą częścią parku, w której znajduje się Basen Promienistych. Istniejące przejście dla pieszych jest wystarczająco szerokie by na jego części wyznaczyć przejazd rowerowy. Przejazd rowerowy pozwoli na swobodne przemieszanie się rowerzystów w obrębie parku oraz swobodny dojazd do basenu. 
KOSZT INWESTYCJI: 4000,00 zł

B0157 - BUDOWA SZKOLNEGO BOISKA ORAZ PARKINGU ROWEROWEGO PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 18 W ŁODZI 
Opis zadania: Wykonanie boiska do piłki ręcznej o wymiarach 40x20 m, które podzielone na części będzie pełnić funkcje boiska do siatkówki oraz do boiska do koszykówki. Dodatkowo wykonanie boiska do siatkówki plażowej. Stworzenie parkingu rowerowego na 16 rowerów, który będzie składał się ze stojaków i zadaszenia, pozwalających bezpiecznie i wygodnie pozostawić rower.
KOSZT INWESTYCJI: 907 000,00 zł


G0026 -PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZED SZKOŁAMI I PRZEDSZKOLAMI NA CHOJNACH – STOJAKI ROWEROWE
Opis zadania: Celem zadania jest zapewnienie bezpiecznych miejsc parkingowych dla rowerów, którymi dzieci, albo rodzice je przywożący do palcówek oświatowych – żłobka nr 3, przedszkoli 20, 66, 192, 200, szkół podstawowych 109, 110.Dodatkowo ustawienie stojaków wpłynie pozytywnie na rozwój dzieci i zmobilizuje je f częstszego korzystania z tego transportu.
KOSZT INWESTYCJI: 4 500,00 zł

G0070 - BEZPIECZNIE ROWEREM NA RUDZKĄ GÓRĘ I DO LASU RUDZKIEGO 
Opis zadania: Projekt zakłada stworzenie spójnego systemu bezpiecznej i wygodnej rekreacji i komunikacji rowerowej w zielonych, południowych okolicach Łodzi. Narzędziem które to umożliwi będzie uspokojenie ruchu samochodowego – praktyczne i nowoczesne rozwiązanie stosowane powszechnie w Europie Zachodniej. 
KOSZT INWESTYCJI: 666 200,00 zł


P0008 - SZKOLNY PARKING ROWEROWY PRZY I LO IM. M. KOPERNIKA 
Opis zadania: Utworzenie parkingu na terenie boiska I LO. Parking ma oferować 16 miejsc postojowych, zadaszenia.
KOSZT INWESTYCJI: 23 000,00 zł

P0011 - "PORA NA ...ROWERY" - UTWORZENIE WIATY ROWEROWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91 IM. L. TELIGI W ŁODZI
Opis zadania: Utworzenie wiaty rowerowej z ok. 14-15 stojakami parkingowymi przy SP 91 na stałe w podłożu nawierzchni ciągu komunikacyjnego szkoły. Wiata ma być wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo. 
KOSZT INWESTYCJI: 13 500,00 zł

P0079 - BEZPIECZNA ROWEROWA SZKOŁA- REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 24 IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŁODZI
Opis zadania: Stworzenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z zakresu wychowania komunikacyjnego oraz szeroko pojętej turystyki rowerowej. Kluczowymi elementami programu Bezpiecznej Rowerowej Szkoły jest udział uczniów w zajęciach prowadzonych w Miasteczku Ruchu Drogowego , zakup szkolnych rowerów oraz montaż zadaszonych stojaków rowerowych dla uczniów na terenie szkoły. 
KOSZT INWESTYCJI: 69 000,00 zł

P0094 - BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY POPIEŁUSZKI (OD STRONY ZACHODNIEJ) 
Opis zadania: Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Popiełuszki, po stronie zachodniej, w śladzie istniejącego tam starego, asfaltowego chodnika. 
KOSZT INWESTYCJI: 1 208 000,00 zł

P0095 - BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ PÓŁNOCNEJ NITKI ULICY MARATOŃSKIEJ ( MIĘDZY UL. POPIEŁUSZKI A UL. ARMII KRAJOWEJ) 
Opis zadania: Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż północnej nitki ul. Maratońskiej, na odcinku pomiędzy ul. Popiełuszki a ul. Armii Krajowej, w śladzie istniejącego tam asfaltowego chodnika. Połączenie ścieżki rowerowej ze ścieżką na ul. Popiełuszki. 
KOSZT INWESTYCJI: 1 340 000,00 zł


S0001 - PARKING ROWEROWY NA LUMUMBOWIE 
Opis zadania: Zadanie polega na montażu zadaszonego parkingu rowerowego na terenie osiedla Lumumbowo przeznaczonego do przechowywania 50 rowerów. 
KOSZT INWESTYCJI: 80 000,00 zł


W0003 - Rowerem przez Olechów i Janów  
Opis zadania: Stworzenie odseparownej drogi dla rowerów w ciągu ul. Przybyszewskiego, al. Książąt Polskich i ul. Zakładowej wraz z podjazdami rowerowymi oraz niezbędnymi elementami infrastruktury.
KOSZT INWESTYCJI: 300 000,00 zł

W0075 - BUDOWA PRZEJAZDU ROWEROWEGO NA SKRZYŻOWANIU PRZYBYSZEWSKIEGO/,,PIWNIKA” 
Opis zadania: Wymalowanie przejazdu rowerowego przez ul. Piwnika ”Ponurego”.
KOSZT INWESTYCJI: 3 200,00 zł

W0102 - MODERNIZACJA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I SPACEROWEJ ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ WZDŁUŻ
Opis zadania: Zadanie polega na modernizacji uszkodzonych fragmentów ścieżki rowerowej oraz równolegle położonej ścieżki spacerowej, położenie brakującego fragmentu ścieżki spacerowej, wykonanie nasadzeń wzdłuż ścieżki oraz wykonanie trawnika pomiędzy ul. Zakładową a ul. Wojewódzkiego. 
KOSZT INWESTYCJI: 907 550,00 zł

 

Rowerowa Łódź Menu

Rowerowy budżet obywatelski

Vlog - 2 minuty o 2 kołach

Aktualności

Rowerem po Łodzi

Przepisy dla rowerzystów

Baza wiedzy

Nowe drogi

Infrastruktura

Pomysły, projekty

Interwencje

Powody korzystania

U innych

Porady prawnika

Rower publiczny

Ubezpieczenie roweru

Wspieraj nas za darmo!

Szkolenia dla rowerzystów

miasta-dla-rowerow