Projekty BO na 2015 rok

BO 2015

L0001 
Celem tego projektu złożonego do budżetu obywatelskiego, jest umożliwienie na 29 ulicach w Łodzi jazdy rowerom w obu kierunkach. Jest to normalną praktyką w innych miastach, w Łodzi jeszcze nie

L0002 
Projekt ten nazywa się "miejsce roweru jest na jezdni" i zakłada wymalowanie na ulicach Łodzi aż 38 km pasów ruchu dla rowerów

L0116 
Do budżetu obywatelskiego zgłoszony został projekt ustawienia w Łodzi nietuzinkowych parkingów rowerowych. Pod hasłem "1 auto = 10 rowerów" kryje się niezwykła instalacja

L0120
Projekt ten zakłada utworzenie w 25 łódzkich szkołach zadaszonych parkingów na rowery, o pojemności od 20 do 60 rowerów każdy. Dodatkowo powstanie model parkingu do powielania w innych szkołach


L0157 - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA 
Opis zadania: Zamontowanie przy drogach rowerowych specjalnych koszy na śmieci oraz znaków informacyjnych w ramach Systemu Informacji Miejskiej. 
KOSZT INWESTYCJI: 62 500,00 zł

L0103 - WYTYCZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ŚLADEM DAWNEJ ŻELAZNEJ DROGI SCHEIBLERA (KOCI SZLAK NA KSIĘŻYM MŁYNIE); PRZĘDZALNIANA-ŚMIIGŁEGO-RYDZA 
Opis zadania: Pierwsza droga rowerowa pośród zieleni i uwiecznienie niszczejących torów przemysłowej Łodzi. Droga Żelazna Scheiblera to ogromne dziedzictwo przemysłowej Łodzi, które popada w zapomnienie, a gwarantowało niegdyś rozwój Łodzi. Możemy uwiecznić jej szlak drogą rowerową biegnącą w miejscu dawnych torów oddają rowerzystom pierwszą ścieżkę pośród zieleni. Prowadziła by od al. Śmigłego-Rydza do ul. Przędzalnianej.
KOSZT INWESTYCJI: 381 100,00 zł

L0106 - PARKING ROWEROWY PRZY ZAJEZDNI BRUS
Opis zadania: Celem zadania jest stworzenie parkingu rowerowego na 4 miejsca dla osób zwiedzających zajezdnię Brus poprzez ustawienie trzech stojaków rowerowych przy wejściu na teren obiektu. 
KOSZT INWESTYCJI: 1400,00 zł

L0104 - ZDASZONE BEZPIECZNE STOJAKI ROWEROWE W ŁÓDZKICH GIMNAZJACH
Opis zadania: Budowa stojaków wraz z zadaszeniem przy gimnazjach publicznych na terenie Łodzi. 
KOSZT INWESTYCJI: 700000,00 zł

L0012 - OZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W MIEŚCIE KOLOREM CZERWONYM DLA ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
Opis zadania: Ścieżki rowerowe w niektórych miejscach są pomalowane na czerwono. Znakomicie ułatwia to zarówno rowerzystom jak i kierowcom oraz pieszym ich lokalizację a tym samym prawidłowe zachowanie na drodze oraz uporządkowanie ciągów komunikacyjnych. 
KOSZT INWESTYCJI: 1000000,00 zł

L0083 - DROGA ROWEROWA WZDŁUŻ UL. WALTERA-JANKE I BANDURSKIEGO - OD UL. PIENISTEJ DO UL. KRZEMIENIECKIEJ
Opis zadania: Budowa drogi rowerowej od skrzyżowania ul Pienista x Waltera-Janke wzdłuż ul. Bandurskiego i Krzemienieckiej.
KOSZT INWESTYCJI: 750000,00 zł

L0084 - BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULIC PIENISTEJ, GEN. MACZKA ORAZ FR. PLOCKA WRAZ Z REMONTEM CHODNIKÓW WZDŁUŻ OBYWATELSKIEJ, PIENISTEJ, GEN. MACZKA I FR. PLOCKA
Opis zadania: Budowa drogi rowerowej od krzyżowania ul. Gen Waltera-Janke i Pienistej, wzdłuż ul. Pienistej, gen. Maczka i Fr. Plocka do skrzyżowania z ul. Maratońską. Remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej, Pienistej, gen. Maczka oraz budowa chodnika wzdłuż gen Maczka, ul. Płockiej do istniejącego chodnika na ul. Plocka wzdłuż ul. Soltyka. Remont chodnika na ul. Plocka i budowa chodnika do ul. Maratońska. 
KOSZT INWESTYCJI: 3 000 000,00 zł

L0112 - BUDOWA TWARDEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ŁAGIEWNIKACH 
Opis zadania: Zadanie to polega na wyrównaniu powierzchni i położeniu utwardzonej ścieżki rowerowej na odcinku ul. Wycieczkowa – Kapliczki św Rocha i św. Antoniego przez las Łagiewnicki o długości 2 km. 
KOSZT INWESTYCJI: 3 000 000,00 zł

L0132 - SAMOOBSŁUGOWE STACJE NAPRAWY ROWERÓW 
Opis zadania: Montaż 20 publicznych stacji samoobsługowych napraw rowerów w wybranych lokalizacjach.
KOSZT INWESTYCJI: 95 500,00 zł

L0147 - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CHODNIKA DLA PIESZYCH WZDŁUŻ UL. WYCIECZKOWEJ (OD KOŃCA ISTNIEJĄCEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CHODNIKA) I UL. OKÓLNEJ DO UL. SERWITUTY. 
Opis zadania: Budowa ścieżki rowerowej szer. 2,5 m i chodnika dla pieszych szer. 2 m wzdłuż ul. Wycieczkowej od końca istniejącej ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych w okolicy posesji Wycieczkowa 78 (przy parkingu) w kierunku ul. Okólnej. Następnie ul. Okólnej w prawo do ul. Serwituty.
KOSZT INWESTYCJI: 4 100 000,00 zł

Rowerowa Łódź Menu

Rowerowy budżet obywatelski

Vlog - 2 minuty o 2 kołach

Aktualności

Rowerem po Łodzi

Przepisy dla rowerzystów

Baza wiedzy

Nowe drogi

Infrastruktura

Pomysły, projekty

Interwencje

Powody korzystania

U innych

Porady prawnika

Rower publiczny

Ubezpieczenie roweru

Wspieraj nas za darmo!

Szkolenia dla rowerzystów

miasta-dla-rowerow