Aktualności

Pas ruchu czy droga dla rowerów?

altCzym się różni droga dla rowerów od pasa ruchu dla rowerów - wyjaśnienie zarówno dla rowerzystów ale także dla osób decydujących o organizacji ruchu w Łodzi!

Postanowiliśmy przyjrzeć się rozwiązaniu drogowemu na łódzkim Teofilowie, który obnażył coś czego się nie spodziewaliśmy: niedostrzeganie różnicy pomiędzy drogą dla rowerów a pasem ruchu dla rowerów. Ale zacznijmy od początku. 

Przy okazji modernizacji ul. Rojnej postanowiono odnowić nawierzchnię równoległych ul. Lnianej i Grabieniec. Jednocześnie ZDiT postanowił zmniejszyć przeskalowane rozmiary ulic. Chodzi o to, że projektanci tych ulic w czasach PRLu stworzyli ulice o przekroju 9 metrów, a na skrzyżowaniu z ul. Kaczeńcową przejście dla pieszych w najbardziej newralgicznym miejscu ma aż 23 metry długości! To wszystko nie pasowało do osiedlowej ulicy, dlatego postanowiono to zmienić. I tym sposobem Zarząd Dróg i Transportu zapowiedział (kliknij) to! Ulica była tylko remontowana - krawężniki musiały zostać w niezmienionych miejscach, więc zmian postanowiono dokonać za pomocą namalowanych pasów ruchu.

(powiększ)

Jednak w ostatnim tygodniu poprzedzającym oddanie do użytku nową organizację ruchu, w Dzienniku Łódzkim pojawił się artykuł, w którym policjant łódzkiej drogówki zakwestionował coś, na co wcześniej wyraził już zgodę! Policjant twierdzi, że na skrzyżowaniu jakichś "ścieżek rowerowych" powinny być przejazdy rowerowe. Wskutek tego oporu, ZDiT naprędce postanowił wprowadzić modyfikację czyniąc z tego rozwiązania karykaturę! Z pasów ruchu dla rowerów - po których poruszać się mogą tylko rowerzyści, wyszły jakieś paradrogi rowerowe - tak przynajmniej mówią wystawione tam znaki drogowe C-13 oraz odwołujący go C-13a

Co to droga dla rowerów?
Prawo o ruchu drogowym określa zasady poruszania rowerem po drogach rowerowych oraz relacje między rowerzystami i kierowcami na punktach styku tego typu dróg z jezdniami. Zasady te omawia art. 27 ustawy - Prawo o ruchu drogowym:

Art. 27.
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.
1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

A z punktu widzenia rowerzysty zasady te zawarte są w art. 33:

1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.

Usytuowanie drogi dla rowerów względem jezdni powinno zapewnić bezpieczeństwo ruchu. Szerokość drogi dla rowerów powinny wynosić nie mniej, niż:

1,5m - gdy jest jednokierunkowa
2,0m - gdy jest dwukierunkowa
2,5m - gdy z drogi dla rowerów jednokierunkowej mogą korzystać piesi

Szerokość drogi dla rowerów należy ustalać indywidualnie, jeżeli oprócz prowadzenia ruchu rowerowego pełni ona inne funkcje

Co to jest pas ruchu dla rowerów? 
Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: [...] na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów [Art. 17. ust. 1. Prawa o ruchu drogowym]; 
Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

Pasem ruchu dla rowerów jest obszar jezdni przeznaczony wyłącznie do ruchu rowerów. Według prawa o ruchu drogowym — część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. Pasom rowerowym często towarzyszą śluzy rowerowe. Szczególnym przypadkiem pasa rowerowego jest kontrapas rowerowy.

A tak oznakowuje się pas ruchu dla rowerów
Znaki pionowe:
Znak "Pas ruchu dla określonych pojazdów" F-19 
Znaki poziome:
Znak "Rower" P-23 

Czemu zatem skrzyżowanie ul. Kaczeńcowej z Lnianą i Grabieniec oznakowano inaczej?
 (powiększ)

Policja stała na stanowisku, że malowane na jezdni ciągi dla rowerzystów to "drogi dla rowerów". Czego dowodzi zarówno wspominany wcześniej artykuł jak i wypowiedź rzecznika łódzkiej drogówki, która wręcz upomina rowerzystów, że na skrzyżowaniu równorzędnym będą musieli ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z ich prawej strony. 
http://www.youtube.com/watch?v=zVVgVFIYyq4

Konsekwencją tego stanowiska było przekonanie, że trzeba wyznaczyć przejazd rowerowy, a na nim jak wiadomo rowerzysta ma pierwszeństwo. Wystarczyło zakończyć pas ruchu dla rowerów przed skrzyżowaniem (bez dodatkowych znaków pionowych) i pozostawić organizację ruchu na skrzyżowaniu zasadzie prawej ręki - pojazd nadjeżdżający z prawej strony ma pierwszeństwo. Tak też było w pierwotnym planie! 

Dodatkową sprawą jest błędne oznakowanie pasa rozdzielającego przestrzeń dla rowerzystów od pozostałych pojazdów. Widać to zwłaszcza na skrzyżowaniach z podrzędnymi wyjazdami z parkingów. Nieprzerywana linia oznacza tylko jedno - rowerzysta chcący skręcić w lewo albo musi złamać przepis o nieprzejeżdżaniu ciągłej linii, albo musi jechać do kolejnego skrętu w prawo, wjechać na parking, następnie zawrócić i wyjechać z niego w kierunku powrotnym, dopiero potem skręcając w prawo wjechać w wybranym kierunku. I to wszystko w strefie tempo-30? 

Komentarz 
Z ciekawego pomysłu wyszła karykatura! Nikt na dobra sprawę nie wie, jakie przyniesie to konsekwencje. Gorzej - bo nie do końca wiadomo jak mają się zachowywać na tym skrzyżowaniu rowerzyści - ustępować tylko tym z prawej, czy wszystkim (bo włączają się do ruchu?). Najgorsze jest jednak to, że sytuacja z organizacją ruchu na tym skrzyżowaniu obnażyła nieprawdopodobne wręcz zapóźnienia w wiedzy łódzkiej drogówki na temat ruchu rowerowego. Czas najwyższy nadrobić zaległości proszę państwa policjantów! Przestajemy się dziwić, dlaczego od kilku lat z państwa strony płynęły ciągłe nieprzychylne rowerzystom opinie, stwierdzenia i publiczne komentarze. Wy tego najzwyczajniej w świecie nie rozumiecie! Szkoda tylko, że konsekwencje waszego braku wiedzy mogą ponieść niechronienie uczestnicy ruchu. 

Czego zabrakło na skrzyżowaniu ul. Kaczeńcowej i ul. Grabieniec? 
http://www.youtube.com/watch?v=5HDN9fUlqU8


AKTUALIZACJA
14 grudnia 2013 Najwyraźniej ZDiT i Policja przyznają nam rację

Nowa organizacja ruchu prezentuje się następująco
(powiększ)

{hb}

Rowerowa Łódź Menu

Rowerowy budżet obywatelski

Vlog - 2 minuty o 2 kołach

Aktualności

Rowerem po Łodzi

Przepisy dla rowerzystów

Baza wiedzy

Nowe drogi

Infrastruktura

Pomysły, projekty

Interwencje

Powody korzystania

U innych

Porady prawnika

Rower publiczny

Ubezpieczenie roweru

Wspieraj nas za darmo!

Szkolenia dla rowerzystów

miasta-dla-rowerow