Aktualności

Radni o rowerach - jak robić aby nie zrobić

altPodczas dzisiajszej sesji Rady Miejskiej radni zajęli się zmianą przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Jej intencją, której projektodawcą jest radny Bartosz Domaszewicz, było potwierdzenie możliwości przewozu rowerów środkami lokalnego transportu zbiorowego

Na ostatniej Masie Krytycznej, wraz z rowerzystami jechały autobusy do których mógł wsiąść każdy rowerzysta. Wśród rowerzystów jechał także prezes MPK Radosław Podogrocki, który zapewniał że rowerzyści do pojazdów miejskiego przewoźnika wchodzić mogą. Podkreślił także, że pewna niechęć kierujących pojazdami komunikacji zbiorowej wynika z faktu, że według Ustawy Prawa przewozowego, to kierujący pojazdem odpowiada za wszelkie szkody powstałe w pojeździe. Prezes jednocześnie obiecał, że rozpocznie szkolenia swoich pracowników aby z większym zaufaniem podchodzili do rowerzystów, tym bardziej że jak zapewnił każdy nowo zakupiony lub zmodernizowany pojazd (autobus i tramwaj) będzie wyposażony w stojak rowerowy umiejscowiony w tylnej części pojazdu. Czytaj więcej (kliknij)

Przypieczętowaniem tych zmian miało być doprecyzowanie przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, poprzez dopisanie w  § 13 sformułowania "w tym rowery".

alt

Obecny zapis:
"§ 12. Zabronione jest przewożenie:
1.zwierząt niebezpiecznych lub jadowitych.
2.przedmiotów łatwopalnych, cuchnących, radioaktywnych, żrących, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych (w tym butli gazowych),
3.broni palnej lub gazowej, z wyjątkiem uprawnionych do tego funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby,
4.przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym przez uszkodzenie lub zabrudzenie ich ciała lub odzieży.
§ 13. Pasażer może przewozić zwierzęta i rzeczy, z wyłączeniem wymienionych w § 12, jeżeli istnieje możliwość takiego ich umieszczenia w pojeździe, by nie utrudniały przejścia, nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu, nie zasłaniały widoczności kierującemu pojazdem i nie powodowały zagrożenia dla innych podróżnych."
 
Propozycja zapisu:
13. Pasażer może przewozić zwierzęta i rzeczy w tym rowery, z wyłączeniem wymienionych w § 12, jeżeli istnieje możliwość takiego ich umieszczenia w pojeździe, by nie utrudniały przejścia, nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu, nie zasłaniały widoczności kierującemu pojazdem i nie powodowały zagrożenia dla innych podróżnych".

Ta prosta zmiana została skomplikowana przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej rady miejskiej:
"§ 13.1 Pasażer może przewozić zwierzęta i rzeczy w tym rowery, z wyłączeniem wymienionych w § 12,
§ 13.2 Przewóz rowerów jest dopuszczony o ile istnieje możliwość ich technicznego umieszczenia w pojeździe w wyznaczonym miejscu
§ 13.3 Przewożone zwierzęta oraz rzeczy nie mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz powodować zagrożenia dla innych podróżnych. Ponadto przewożone rzeczy nie mogą zasłaniać widoczności kierującemu pojazdem i nie mogą utrudniać przejścia
"

Ponadto, w treści uchwały dodano kolejny paragraf brzmiący:
"Wykonanie uchwały, w tym spowodowanie przygotowania przewoźników do dostosowania taboru komunikacji publicznej w zakresie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały w terminie do dnia 31.05.2012 r., powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi."

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że orendownikiem takiego zapisu był radny Jan Mędrzak, jednocześnie pracownik MPK... który niecały rok temy (przed wyborami samorządowymi) wykazywał głęboką troskę w sprawach rowerowych, m.in. zasłynął konferencją na temat montowania stojaków w tramwajach.

W tym momencie Rada Miejska przystąpiła do głosowania nad przyjęciem poprawki komisji z powyższą treścią.
Za zmianą pozytywnie zaopiniowaną przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej głosowali:
Jerzy Balcerek, Elżbieta Bartczak, Paweł Bliźniuk, Iwona Boberska, Mariusz Bogacz, Joanna Budzińska, Grażyna Gumińska, Bożenna Jędrzeczak, Kazimierz Kluska, Elżbieta Królikowska-Kińska, Grzegorz Matuszak, Marek Michalik, Jan Mędrzak, Krzysztof Stasiak, Adam Wieczorek;
przeciw byli: Bartosz Domaszewicz, Marta Grzeszczyk, Tomasz Kacprzak, Andrzej Kaczorowski, Joanna Kopcińska, Karolina Kępka, Rafał Markwant, Urszula Niziołek-Janiak, Witold Rosset, Sebastian Tylman, Mateusz Walasek;
wstrzymali się od głosu: Jacek Borkowski, Piotr Bors, Bogusław Hubert, Ewa Majchrzak, Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Władysław Skwarka, Tomasz Trela, Jarosław Tumiłowicz.

http://www.youtube.com/watch?v=J1E9goZ2tA4

Projekt uchwały zmieniony przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej zamiast wyjaśniać, zaciemniał obecną sytuację, dodając zapis o technicznych możliwościach umieszczenia rowerów w pojeździe, który również mógł być używany jako pretekst przez pracowników MPK - podsumowuje pełnomocnik prezydenta do spraw polityki rowerowej Witold Kopeć.

W związku z przyjęciem zmiany, projektodawca uchwały wycofał ją z porządku obrad i tym samym żadna zmiana przepisów nie nastąpiła. Nadal mamy sytuację, w której przewóz rowerów środkami lokalnego transportu zbiorowego nie jest zabroniony.

{hb}

Media:
Gazeta Wyborcza "Radni dyskutowali, czy można przewozić rower w MPK"
Express Ilustrowany "Sesja Rady Miejskiej: Z rowerem do autobusu za zgodą kierowcy"
MMŁódź "Legalne przewożenie rowerów w MPK jeszcze nie teraz"


Rowerowa Łódź Menu

Rowerowy budżet obywatelski

Vlog - 2 minuty o 2 kołach

Aktualności

Rowerem po Łodzi

Przepisy dla rowerzystów

Baza wiedzy

Nowe drogi

Infrastruktura

Pomysły, projekty

Interwencje

Powody korzystania

U innych

Porady prawnika

Rower publiczny

Ubezpieczenie roweru

Wspieraj nas za darmo!

Szkolenia dla rowerzystów

miasta-dla-rowerow