Aktualności

Co można by było zbudować w 2018

zditPrzez lata urząd miasta zamawiał różne dokumentacje projektowe dróg dla rowerów. Jest to podstawa do rozpoczęcia budowy. Spytaliśmy się co zostało już ukończone. Oto lista 

Nadszedł czas tworzenia budżetu miasta na 2018 rok, zatem zapytaliśmy się Zarządu Inwestycji Miejskich jakie projekty samodzielnych dróg dla rowerów ma już w posiadaniu. Bez tych dokumentów nie można bowiem rozpocząć procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy budowy dróg dla rowerów. Oto lista jaką otrzymaliśmy:

 1. Droga dla rowerów przy ul. Okólnej od granic miasta (ze Zgierzem) do ul. Łagiewnickiej  
 2. Droga dla rowerów przy al. Piłsudskiego od ul. Targowej do ul. Paryskiej oraz do ul. Niciarnianej 
 3. Droga dla rowerów przy ul. Brzezińskiej (południowa strona) od ul. Śnieżnej do ul. Marmurowej 
 4. Droga dla rowerów przy ul. Brzezińskiej od numeru 3 do ul. Śnieżnej 
 5. Droga dla rowerów przy ul. Rudzkiej i ul. Przestrzennej od ul. Farnej do ul. Starorudzkiej 
 6. Droga dla rowerów przy ul. Aleksandrowskiej (północna strona) od ul. Wareckiej do ul. Szczecińskiej 
 7. Droga dla rowerów przy ul Północnej-Źródłowej-Kopcińskiego od skrzyżowania z ul. Franciszkańską, przez rondo Solidarności i włączeniem w ul. Uniwersytecką, aż do skrzyżowania z ul. Jaracza 
 8. Droga dla rowerów przy al. Mickiewicza (północna strona) od al. Kościuszki do al. Włókniarzy - fragment od ul. Żeromskiego do al. Kościuszki został już wykonany przy okazji modernizacji tramwajowej trasy WZ
 9. Droga dla rowerów przy al. Wyszyńskiego o al. Bandurskiego do ul. Popiełuszki (po obu stronach)
 10. Droga dla rowerów przy ul. Łagiewnickiej od ronda Powstańców 1863 r. do ul. Czapli (modernizacja zniszczonej trasy
 11. Droga dla rowerów przy ul. Sikorskiego od ul. Łagiewnickiej do ronda Biłyka (modernizacja zniszczonej trasy
 12. Droga dla rowerów przy ul. Warszawskiej od ronda Powstańców 1863 r. do ul. Wycieczkowej (modernizacja zniszczonej trasy
 13. Droga dla rowerów przy ul. Zgierskiej i Zachodniej od skrzyżowania z ul. Pojezierską do ul. Północnej (częściowo modernizacja zniszczonej trasy

Jednocześnie zapytaliśmy się, co jest priorytetem do zbudowania w 2018 roku. Tak jak przypuszczaliśmy, przy obecnie niskim poziomie budżetu rowerowego (5 mln zł) można zakładać zbudowanie co najwyżej jednej dużej trasy - tą według ZIM jest ta przy ulicach Zgierskiej i Zachodniej. Ta mająca ok 2 km trasa może pochłonąć większość zakładanego budżetu. 

Jeśli zatem urząd miasta nie zaplanuje w przyszłorocznym budżecie miasta większych środków na budowę dróg dla rowerów, możemy stanąć przed ryzykiem przedawnienia niektórych z posiadanych dokumentacji projektowych, a co za tym idzie konieczność ich ponownego zamówienia (ponownie wydane pieniądze na opracowanie tego samego). 

Tymczasem strategia rozwoju sieci dróg dla rowerów na lata 2015-2020 zakładała zdecydowanie więcej! 

{hb}

Rowerowa Łódź Menu

Rowerowy budżet obywatelski

Vlog - 2 minuty o 2 kołach

Aktualności

Rowerem po Łodzi

Przepisy dla rowerzystów

Baza wiedzy

Nowe drogi

Infrastruktura

Pomysły, projekty

Interwencje

Powody korzystania

U innych

Porady prawnika

Rower publiczny

Ubezpieczenie roweru

Wspieraj nas za darmo!

Szkolenia dla rowerzystów

miasta-dla-rowerow