Aktualności

Skrzyżowania 2013


ul. Lodowa i ul. Dąbrowskiego

Zaprojektowano połączenie ciągu pieszo- rowerowego, leżącego po północnej stronie skrzyżowania ul. Lodowej z ul. Dąbrowskiego z ciągiem pieszo- rowerowym biegnącym po wschodniej stronie ul. Lodowej za pomocą przejazdów rowerowych o szerokości 2,5m każdy oraz wydzielonych odcinków dróg rowerowych.
Celem poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu zaprojektowano zawężenie pasów ruchu dla samochodów do min. 3,7 m. Dodatkowo zaproponowano wyznaczenie pasa dla rowerów w kierunku południowym ul. Lodowej ze względu na praktyczność takiego rozwiązania oraz dostępną szerokość jezdni. Zjazd na pas rowerowy zaprojektowano jako tak zwany modelowy - to jest osłonięty krawężnikiem.

(powiększ)

Kopcińskiego przy Jaracza

Przejazd rowerowy który planowany był jako łącznik kampusu Uniwersytetu Łódzkiego z zachodnią częścią ul. Jaracza. Docelowo od tego miejsca na północ ma biec droga rowerowa po wschodniej stronie ul. Kopcińskiego. Aktualnie połączy ciągi pieszo-rowerowe będące po obu stronach ul. Kopcińskiego. 

Po stronie zachodniej przewiduje się wykonanie przejazdu rowerowego z przejściem dla pieszych przez ul. Jaracza z dowiązaniem od południa i północy do istniejących ciągów. Dodatkowo przewidziano łącznik z ul. Jaracza. Przez ul. Kopcińskiego w miejscu istniejących przejść dla pieszych przewiduje się wykonanie przejazdów rowerowych z przejściem dla pieszych. Po stronie wschodniej przewidziano na północy dowiązanie do projektu opracowywanego równolegle przez firmę KomProjekt, od południa włączenie w zjazd znajdujący się w śladzie ul. Jaracza. 
Długość odcinka dowiązań: ok. 56 m

(powiększ)

13 grudnia 2013
Sygnalizacją świetlna już uruchomiona, aczkolwiek brak znaków pionowych i poziomych 

11 listopada 2013
Czy te zakręty są aby zgodne z projektem? 

Odsunięcie przejścia dla pieszych na taką odległość od skrzyżowania, może przynieść nie za ciekawe efekty

10 listopada 2013

31 października 2013 


Rokicińska i Transmisyjna

Przejazd rowerowy, który połączy dwa odcinki drogi rowerowej. Przy okazji udało się zmienić profil skrętu i tym samym przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. 

ul. Transmisyjna przy ul. Rokicińskiej
Zaprojektowano przejazd rowerowy o szerokości 2,5m pokryty masą plastyczną chemoutwardzalną w kolorze czerwonym. W celu poprawy bezpieczeństwa zmieniono geometrię wlotu ul. Transmisyjnej zmniejszając promienie skrętu do 8 m oraz kanalizując ruch azylem separującym. Dla zapewnienia widoczności zamontowano lustro; 
Obszar uzyskany ze zmniejszenia promienia wyokrąglenia krawędzi przeznaczono pod ciąg pieszorowerowy oraz trawnik. W tym celu należy usunąć wierzchnią warstwę nawierzchni. Na istniejącej podbudowie, po wcześniejszej ocenie jej stanu, można wykonać nawierzchnię ciągu pieszorowerowego.

(powiększ)

26 października 2013
ul. Sienkiewicza i pasaż Schillera

Ponoć ten przejazd ma połączyć ul. Piotrkowską poprzez pasaż Schillera z parkiem Sienkiewicza. Problem w tym, że na dużym odcinku jest tam tylko chodnik

Projekt przewiduje wykonanie w miejscu istniejącego przejścia przejazdu rowerowego wraz z przejściem dla pieszych. Po stronie zachodniej droga rowerowa włączona zostanie w al. Schillera. Po stronie wschodniej przewiduje się wykonanie prowadnic na schodach prowadzących do parku Sienkiewicza. Aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów przechodzących przez jezdnię zawężono ją na szerokości stref w stanie istniejący wyłączonych z ruchu za pomocą oznakowania poziomego. 
Długość odcinka dowiązań: ok. 11 m

(powiększ)

19 grudnia 2013 
Niestety, tego przejazdu w ogóle nie ruszono 

24 października 2013 

al. Włókniarzy i ul. Żubardzka

Dwa przejazdy rowerowe umożliwiające swobodną jazdę rowerem pomiędzy drogą rowerową po wschodniej stronie al. Włókniarzy, z osiedlem mieszkaniowym po zachodniej stronie szerokiej ulicy. Przejazd rowerowy powstanie wzdłuż istniejącego przejścia dla pieszych przez al. Włókniarzy, później fragmentem nowo wybudowanej asfaltowej drogi rowerowej do skrzyżowania z ul. Żubardzką gdzie będą łagodne wjazdy i zjazdy 

Przewidziano wykonanie dowiązania do istniejącej drogi rowerowej w sąsiedztwie istniejącego przejścia. Konieczna będzie korekta schodów przy wschodniej jezdni al. Włókniarzy. Poprzez obie jezdnie al. Włókniarzy poprowadzono przejazdy rowerowe. W pasie dzielącym przewidziano wykonanie ścieżki rowerowej z chodnikiem oddzielonym separacją. Ze względu na poszerzenie przejścia przez torowisko w stosunku do stanu istniejącego przewidziano przesunięcie pochylni wschodniego peronu tramwajowego. Korektę należy wykonać na dł. 5 m. Po zachodniej stronie al. Włókniarzy w kierunku ul. Żubardzkiej w śladzie istniejącego chodnika poprowadzono ciąg pieszo- rowerowy z separacją pomiędzy częściami o odmiennych funkcjach. Zakończenie projektowanego odcinka przewidziano za pomocą połączenia jednokierunkowymi łącznikami z ul. Żubardzką. W tym celu konieczne jest wykonanie również przejazdu rowerowego przez ul. Żubardzką. 
Długość odcinka dowiązań: ok. 148 m

21 lutego 2014 
Trochę długo to trwało, trochę się zmieniło. Ale w końcu jest! Jest gotowe! Z malowaniem pewnie poczekają do wiosny (cokolwiek to teraz oznacza). 

Jest już gotowa nawierzchnia asfaltowa.
W miejscu dawnego "kolanka" teraz chodnik - ze schodami.
Za to jazda rowerem na wprost - bez zbędnych zakrętów.

5 lutego 2014 
Po zejściu śniegów możn zobaczyć, jak będzie przebiegała droga dla rowerów po ukończeniu. Póki co nie ma asfaltu. 

Nie będzie nawierzchni z kostki betonowej, wszystko zastąpi asfalt. Nie będzie też tego "kolanka"Jazda na wprost, umożliwi także łatwy skręt w kierunku przejazdu... Tylko jeśli na światłą będzie czekać więcej rowerzystów?

13 stycznia 2014
Nareszcie rozpoczęto kończenie ten inwestycji. W trakcie prac okazało się, że infrastruktura podziemna była na tyle "bogata", że trzeba było znaleźć sposób. Najwyraźniej sposób się znalazł! 2 stycznia 2014
Uzupełniono już znaki pionowe i poziome, działa sygnalizacja świetlna. Niestety, nadal nie jest skończony łącznik przejazdu z istniejącą drogą dla rowerów

28 grudnia 2013 
Przejazd dla rowerów jest niemal kompletny. Działa już sygnalizacją świetlna... brakuje jeszcze znaków pionowych i przede wszystkim połączenia z drogą dla rowerów po wschodniej stronie

20 grudnia 2013 
Wykonany jest już przejazd przez torowisko... ale po wschodniej stronie (w miejscu połączenia z istniejącą DDR) są bardzo duże zaległości - trzeba zniwelować pokaźną różnicę terenów

17 grudnia 2013 
Trwają prace nad wschodnim odcinkiem przejazdu

13 grudnia 2013
Po wschodniej stronie jeszcze sporo do zrobienia

10 grudnia 2013
Widać postęp prac 


16 listopada 2013 - Widać już zarys przyszłego dojazdu

6 listopada 2013 - Nareszcie się coś ruszyło!

24 października 2013 - brak działań

 

ul. Puszkina i ul. Wujaka

Przejazd rowerowy łączący dwie części drogi rowerowej wzdłuż ul. Puszkina

Przewiduje się wykonanie przejazdów rowerowych z przejściem dla pieszych w miejscu istniejących przejść dla pieszych a także odcinki dowiązania drogi rowerowej i chodnika z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym przed i za przejazdem. 
Długość odcinka dowiązań: ok. 34 m

(powiększ)

22 grudnia 2013
Wszystko już funkcjonuje! Nawet jest odpowiednie malowanie. 


30 listopada 2013


22 października 2013 

ul. Nowomiejska

Przejazd rowerowy umożliwiający przejazd głównymi alejkami parku Staromiejskiego po obu stronach ul. Nowomiejskiej 

ul. Nowomiejska na wysokości głównych alejek parku Staromiejskiego:
Zaprojektowano przejazd rowerowy o szerokości 2,5m łączący główne alejki parku Staromiejskiego. Nawierzchnię przejazdu pokryto bezrozpuszczalnikowym dwukomponentowym zimnym plastikiem do oznakowań dróg rowerowych w kolorze czerwonym (podstawowy komponent – akryl polimerowy utwardzany peroxidami; utwardzacz – peorxyd-pulver; odblask – granulat szklany czerwony). W celu ułatwienia włączenia się rowerzystów z ul. Nowomiejskiej w trasę parkową wyznaczono tzw. kieszenie rowerowe, które umożliwiają wykonanie skrętu na dwa w bezpieczny i wygodny sposób. Aby zachować niezbędne dla rowerów parametry przy lokalizacji kieszeni, przesunięto latarnię uliczną;

(powiększ)

10 listopada 2013
Coś się w końcu ruszyło! To skrzyżowanie było jednym z łatwiejszych w całym przetargu, a mimo to wykonawca nie dał rady go ukończyć w terminie. Efekt też jest dyskusyjny i nie trzeba wprawnego oka aby dostrzec, że projekt swoje a wykonawca swoje. 

Nawet znaczniki wskazują (po obu stronach), że obszar prac jest zupełnie inny (większy) od tego, który został wykonany. Może i będzie łatwo skręcać w prawo, ale projektowane "kieszenie" miały umożliwić swobodny "skręt na dwa", co przy tak małych łukach staje się niemal awykonalne. 22 października 2013

ul. Zachodnia przy Manufakturze

Przejazd rowerowy łączący park Staromiejski z drogą rowerową wzdłuż ul. Zachodniej oraz pobliskim centrum handlowym Manufaktura 

Projekt przewiduje dowiązanie do istniejącej drogi rowerowej przebiegającej po zachodniej stronie. Po stronie wschodniej projektuje się odcinek drogi rowerowej wprowadzony do alejki parku Staromiejskiego. Ze względów na duże natężenie ruchu pieszego i rowerowego w tym rejonie miasta przewiduje się wykonanie drogi rowerowej z nawierzchni koloru czerwonego dla czytelnego rozróżnienia funkcji poszczególnych ciągów. 
Długość odcinka dowiązań: ok. 44 m

(powiększ)

19 grudnia 2013 
Wjazd od strony parku Staromiejskiego 

W stronę Manufaktury: sygnalizacja gotowa, podpórki zamontowane, znaki pionowe zainstalowane. Brakuje tylko malowania - znaków poziomych. 

10 grudnia 2013

26 listopada 2013


15 listopada 2013 
Widać już znaczniki i miejsce w którym będzie przejazd rowerowy 

14 listopada 2013 
Nareszcie ruszyli z pracami 

22 października 2013 

 

ul. Julianowska i ul. Żarnowcowa

Przejazd rowerowy przez ul. Julianowską obok przejścia dla pieszych na wysokości ul. Żarnowcowej ma połączyć to osiedle domków jednorodzinnych z drogą rowerową biegnącą po południowej stronie ul. Julianowskiej 

Stan projektowany przewiduje dowiązanie do istniejącej drogi rowerowej. Wykonanie na odcinku dowiązania oraz na drogi rowerowej z chodnikiem oddzielonych separacją. Po stronie północnej drogę rowerową planuje się wprowadzić w ul. Żarnowcową na wprost od przewidywanych przejazdów rowerowych. 
Długość odcinka dowiązań: ok. 24 m

(powiększ)

19 grudnia 2013
Sygnalizacja świetlna działa, znaki pionowe poustawiane. Brakuje tylko wymalowania przejazdu 

13 grudnia 2013 
Wszystko jest niemal ukończone. Cieszą łagodne łuki 

22 października 2013

ul. Lutomierska i al. Włókniarzy

Przejazd rowerowy ma być uzupełnieniem zrowerowania tego skrzyżowania ułatwiając rowerzystom korzystanie z wszystkich narożników. 

Projekt przewiduje wykonie przejazdów rowerowych z przejściami dla pieszych w miejsce istniejących przejść dla pieszych. Po zachodniej stronie dowiązuje się do opracowania Pracowni BBF z Poznania, po stronie zachodniej włącza się w istniejąca drogę rowerową
Długość odcinka dowiązań: ok. 35 m

(powiększ)

28 grudnia 2013
Wszystko już gotowe. Sygnalizacja świetlna działa, znaki pionowe i poziome już są 

Tylko jeszcze ten znak niepotrzebnie wprowadza w błąd 

21 grudnia 2013
Cały czas brakuje malowania, a i znaki jakby już nieaktualne. Sygnalizacja funkcjonuje 

18 grudnia 2013 
Jest już asfaltowy przejazd przez torowisko. Brakuje już tylko uruchomienia sygnalizacji, znaków poziomych i pionowych

13 grudnia 2013
Brakuje już tylko asfaltu i włączenia sygnalizacji świetlnej 

10 grudnia 2013 
Już widać jak to będzie wyglądać 

17 listopada 2013
Nareszcie widać ślady bytności budowlańców 

22 października 2013 

Rowerowa Łódź Menu

Rowerowy budżet obywatelski

Vlog - 2 minuty o 2 kołach

Aktualności

Rowerem po Łodzi

Przepisy dla rowerzystów

Baza wiedzy

Nowe drogi

Infrastruktura

Pomysły, projekty

Interwencje

Powody korzystania

U innych

Porady prawnika

Rower publiczny

Ubezpieczenie roweru

Wspieraj nas za darmo!

Szkolenia dla rowerzystów

miasta-dla-rowerow