Aktualności

Nowe drogi


Pasaż Abramowskiego

W ramach wygranego projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego, w 2016 roku zostanie odnowiony pasaż Abramowskiego łączący ul. Sienkiewicza z ul. Kilińskiego. W ramach przebudowy powstanie droga dla rowerów 

ZZM ogłosił przetarg na modernizację pasażu Abramowskiego. Zmianom ma być poddana nawierzchnia chodnika, alejek parkowych, mebli miejskiej itd.

Nowy ciąg połączy ul. Sienkiewicza z ul. Kilińskiego

Na zlecenie ZZM dokumentację projektową wykonała łódzka firma plan3D. Cieszy też fakt, że pomyślano o wybudowaniu w tym miejscu drogi dla rowerów... problem jednak z tym, że wykonano projekt niezgodny z obowiązującym prawem.

Przekroje nowej drogi dla rowerów, drogi dla rolkarzy i chodnika

Więcej o błędzie przeczytasz w osobnym artykule (kliknij)

Chętni do budowy rowerowej W-Z

W dniu 16.11.2015 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu „Budowa drogi rowerowej wzdłuż alei Bandurskiego, Mickiewicza i Piłsudskiego, od ulicy Krzemienieckiej do ulicy Kopcińskiego”. Do dnia 16.11.2015 r  zostało złożonych 10 ofert przez potencjalnych wykonawców.  
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę brutto jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 2 499 999,99 zł brutto. W poniższej tabeli zaznaczyliśmy wszystkich oferentów pogrubiając te oferty, które mieszczą się w założonym przez ZDiT limicie cenowym.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 1) Cena ofertowa brutto (PLN)
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi
1 P.U.H. DOMAX  Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów
2 986 876,45
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
2 Zakład Remontowo-Drogowy Barbara Wiśniewska ul. Bartoka 35/22
92-546 Łódź
2 371 024,08
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
3 STRABAG Sp.  z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków 2 916 335,29
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
4 Przedsiębiorstwo Drogowe „Lambdar” Sp. z o.o. ul. Dostawcza 6 93-231 Łódź 2 510 102,27
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
5 Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTY-ŁÓDŹ” S.A. ul. Bratysławska 52 94-112 Łódź 4 076 397,48
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
6 SKANSKA S.A. ul. gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa 2 417 240,77
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
7 Larkbud Sp. z o.o.  ul. Kaczeńcowa 6 m. 17 91-214 Łódź 2 177 100,00
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
8 Kral Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej- Curie 12/14 90-505 Łódź 2 329 999,35
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
9 Przedsiębiorstwo „UNIDRO” S.A. ul. Dostawcza 10 93-231 Łódź 2 972 682,21
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
10 EUROVIA POLSKA S.A. ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie  55-040 Kobierzyce 3 246 533,84
60 miesięcy od daty odbioru końcowego

 

AKTUALIZACJA 

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – Zamawiający informuje, że ofertą najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, jest:

oferta nr 7 złożona przez:
Larkbud Sp. z o.o.
ul. Kaczeńcowa 6 m. 17, 91-214 Łódź

  1. za cenę ofertową brutto: 2 177 100,00 zł
  2. okres gwarancji jakości i rękojmi : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego

Uzasadnienie wyboru:

  • a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • b) Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ,
  • c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 w/w ustawy
  • d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów

Wybrana oferta jw. otrzymała:
80 punktów w zakresie kryterium „Cena = 80%”, 20 punktów w kryterium ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi = 20 %” co łącznie dało 100 punktów;

{hb}

Trasa WZ odcinek widzewski

rowerowalodzSprawdzamy co się zmieniło dla rowerzystów na odcinku od ul. Augustów do ul. Kopcińskiego. Na pierwszy rzut oka nie zmieniło się za wiele lecz na uwagę zasługuje kilka spraw

Czytaj więcej: Trasa WZ odcinek widzewski

Armii Krajowej

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Armii Krajowej na Retkini

 

Rzgowska

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej to bardzo ważny i wyczekiwany szklak rowerowy, zwłaszcza przez mieszkańców Chojen. Ma połączyć skrzyżowanie przy "białym kościele" z trasą Górną. 

Infografika radnego Adama Wieczorka

Mapa przebiegu trasy Przebieg trasy na ortofotomapie

10 sierpnia 2015 Rozpoczęcie prac na ul. Rzgowskiej Na konferencji prasowej ZDiT poinformował, że w poniedziałek 17 sierpnia rozpocznie się budowa odcinków drogi dla rowerów w ul. Rzgowskiej

25 maja 2015 Ogłoszono przetarg "Zarząd Dróg i Transportu nareszcie po kilku przesunięciach terminu dokonał otwarcia kopert dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na "Budowę dróg rowerowych wzdłuż ul. Rzgowskiej w Łodzi"

20 marca 2015 Nasze uwagi do projektu "Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na wykonanie drogi dla rowerów w ul. Rzgowskiej. Już miesiąc temu wysłaliśmy szereg uwag do tego projektu. Oto one"Legionów - Zielona

Droga dla rowerów ważna dla poprawnego skomunikowania terenów Starego Polesia z parkiem na Zdrowiu. Z pewnością będzie wygodną trasą dla mieszkańców Złotna, a także Teofilowa i Retkini. Nareszcie do sieci dróg dla rowerów podłączy się Uniwersytet Medyczny przy placu Hallera 

Czytaj więcej: Legionów - Zielona

Rydzowa

Łodzianie z osiedla Teofilów zgłosili do budżetu obywatelskiego projekt przebudowy ul. Rydzowej zakładającej wybudowanie drogi dla rowerów

Zgodnie z ogłoszonym przetargiem na wykonanie dokumentacji projektowej należy zaprojektować drogę rowerową po zachodniej stronie jezdni. Droga rowerowa musi być dowiązana do wybudowanej drogi rowerowej w ul. Rojnej. Dodatkowo należy zaprojektować przejazd rowerowy przez ul. Rydzową przy ul. Aleksandrowskiej. 

Mapa stanu zastanego, na którym projektant ma nanieść nowości w tym drogę dla rowerów

 

8 lutego 2015 Przetarg na ul. Rydzową Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej dla ul. Rydzowej (Teofilów) w ramach modernizacji której ma powstać droga dla rowerów

Stawy Stefańskiego

naprawmytoplTrwa modernizacja okolic Stawów Stefańskiego na łódzkiej Rudzie. W ramach inwestycji pojawią się także drogi dla rowerów

Czytaj więcej: Stawy Stefańskiego

Stawy Jana w budowie

Postępy prac na Stawach Jana. Fotografie wykonane 23 listopada 2014

Stawy Jana

Budżet Obywatelski w 2013 roku na Górnej wygrał projekt „Rozkwit parku Stawy Jana” głosowało na niego 3375 osób. Dodatkowo w następnej grupie zadań znalazło się zadanie „Odmulenie zbiornika wodnego Stawy Jana i uporządkowanie terenu wokół niego” (2545 osób). W obu tych zadaniach pojawiły się elementy związane z infrastrukturą rowerową.

Pierwszy przetarg został ogłoszony 21.07.2014, został tam pokazany plan zagospodarowania terenu Stawów Jana po północnej części zbiornika wodnego z zaznaczonymi ciągami pieszo-jezdnymi, jednak wynikało z niego, że budowa ciągów zostanie zrealizowana w oddzielnym zamówieniu.

Projekt zakładający zagospodarowane północnej części Stawów Jana

Kolejnym przetargiem ogłoszonym 12.08.2014 przez MOSIR było „Wykonanie ciągów pieszojezdnych w ramach zadania Odmulenie zbiornika wodnego Stawy Jana i uporządkowanie terenu wokół niego”. Projekt ten zakresem obejmuje południową część zbiornika. 
Zgodnie z opisem zakłada on usprawnienie komunikacji pieszo-rowerowej, ciągów jak i wykorzystanie dróg rowerowych przez osoby poruszające się na rolkach, deskorolkach korzystających ze skateparku znajdującego się na ternie Stawów Jana. Projekt zakłada również poprawę bezpieczeństwa przez odseparowanie od siebie w/w ciągów komunikacyjnych. Ścieżki piesze zaprojektowano o szerokości 3 m, natomiast drogi dla rowerów o szerokości 2 metrów, będą one wykonane z asfaltu. Ciąg pieszy zostaje odseparowany od rowerowej.

Projekt zakładający zagospodarowane południowej części Stawów Jana

Wykaz i porównanie złożonych ofert

Numer 
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena w zł

Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja
1

Gremar PHU Zygmunt Kijek ul. Mochnackiego 9/13 lok. 59, 93-160 Łódź e-mail: [email protected]

1.055.530,65

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

65,90
2

Cehini Marcin Gil ul. Chopina 1, 95-100 Zgierz e-mail: [email protected]

695.554,14

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzeci przetarg ogłoszony 26.09.2014 ogłoszony 26.09.2014 przez MOSIR to „Wykonanie chodników i oświetlenia w ramach zadania pod nazwą "Rozkwit parku Stawy Jana” czyli zadanie uzupełniające do pierwszego przetargu, niestety zgodnie z opisem ciągi pieszo-jezdne z pierwotnego zadania zamieniły się w ścieżki piesze z kostki brukowej. Szkoda, bo dojazd do skateparku czy placu zabaw po kostce betonowej nie będzie należał do komfortowych.

„Wykonanie chodników i oświetlenia w ramach zadania pn. Rozkwit parku Stawy Jana” czyli zadanie uzupełniające do pierwszego przetargu,

Zamówienie to zostanie zrealizowane do 28 listopada 2014 r. 

{ks}

Rowerowa Łódź Menu

Rowerowy budżet obywatelski

Vlog - 2 minuty o 2 kołach

Aktualności

Rowerem po Łodzi

Przepisy dla rowerzystów

Baza wiedzy

Nowe drogi

Infrastruktura

Pomysły, projekty

Interwencje

Powody korzystania

U innych

Porady prawnika

Rower publiczny

Ubezpieczenie roweru

Wspieraj nas za darmo!

Szkolenia dla rowerzystów

miasta-dla-rowerow