Aktualności

Znaki drogowe - rowerowe

Znaki drogowePrzedstawiamy zestawienie znaków drogowych, które najczęściej mogą spotkać rowerzyści na swojej drodze. Warto je znać i zapamiętać ich znaczenie

Polecamy przejrzenie wszystkich i przypomnienie sobie znaczenia każdego z nich. Aby już nikomu znak zakazu jazdy rowerem (B-9) nie mylił się ze znakiem końca drogi dla rowerów (C-13a). 

Warto zaznajomić się także z nowymi znakami, gdyż są one stosunkowo mało powszechne w Łodzi. Taki "sierżant rowerowy" ma być stosowany dopiero po wrześniu 2015 roku. Podobnie z resztą jak sygnalizatory świetlne, które będzie można stosować dopiero po wejściu w życie nowego Rozporządzenia (o którym piszemy w osobnym artykule)


Znaki nakazu (wszystkie są okrągłe, z niebieskim tłem i białymi symbolami) 

C-13 droga dla rowerów Znak nakazuje kierującemu rowerem jednośladowym jazdę drogą dla rowerów.C-13 droga dla rowerów Znak nakazuje kierującemu rowerem jednośladowym jazdę drogą dla rowerów. C-13a koniec drogi dla rowerów Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.C-13a koniec drogi dla rowerów Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi. C-13 + C-16 droga dla pieszych i rowerów (ciąg pieszo-rowerowy) Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów. Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową. W tym przypadku ruch pieszych odbywa się po lewej stronie drogi, a ruch rowerzystów po prawej.C-13 + C-16 droga dla pieszych i rowerów (ciąg pieszo-rowerowy) Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów. Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową. W tym przypadku ruch pieszych odbywa się po lewej stronie drogi, a ruch rowerzystów po prawej. C-13 + C-16 droga dla pieszych i rowerów	 Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów. Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową. W tym przypadku ruch pieszych odbywa się po prawej stronie drogi, a ruch rowerzystów po lewej.C-13 + C-16 droga dla pieszych i rowerów Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów. Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową. W tym przypadku ruch pieszych odbywa się po prawej stronie drogi, a ruch rowerzystów po lewej. C-13 + C-16 droga dla pieszych i rowerów  Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów.  Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą,C-13 + C-16 droga dla pieszych i rowerów Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów. Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą, C-16 droga dla pieszych Znak nakazuje pieszym korzystanie z drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego. Stosowany tam, gdzie ze względu na duże natężenie ruchu pieszego, wyeliminowanie ruchu pojazdów zapewnia poprawę bezpieczeństwa. C-16 droga dla pieszych Znak nakazuje pieszym korzystanie z drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego. Stosowany tam, gdzie ze względu na duże natężenie ruchu pieszego, wyeliminowanie ruchu pojazdów zapewnia poprawę bezpieczeństwa.  C-16a koniec drogi dla pieszych Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.C-16a koniec drogi dla pieszych Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych. Znak nakazuje pieszym korzystanie z drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego. Stosowany tam, gdzie ze względu na duże natężenie ruchu pieszego, wyeliminowanie ruchu pojazdów zapewnia poprawę bezpieczeństwa. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 "tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych".Znak nakazuje pieszym korzystanie z drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego. Stosowany tam, gdzie ze względu na duże natężenie ruchu pieszego, wyeliminowanie ruchu pojazdów zapewnia poprawę bezpieczeństwa. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 "tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych".

Zapoznaj się ze wszystkimi znakami nakazu (kliknij) 


Znaki zakazu (okrągłe, występujące w kolorystyce czerwono-białej) 
B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach	Znak zakazuje ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki T-22 "tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych",B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach Znak zakazuje ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki T-22 "tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych",B-9 zakaz wjazdu rowerów Znak zakazuje ruchu zarówno na jezdni i poboczu rowerów i wózków rowerowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiących niebezpieczeństwo dla kierujących rowerami oraz tam, gdzie w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów oznaczona znakiem C-13.B-9 zakaz wjazdu rowerów Znak zakazuje ruchu zarówno na jezdni i poboczu rowerów i wózków rowerowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiących niebezpieczeństwo dla kierujących rowerami oraz tam, gdzie w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów oznaczona znakiem C-13.B-11 zakaz wjazdu wózków rowerowych Znak zakazuje ruchu rowerów wielośladowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie ruch tych pojazdów może powodować tamowanie ruchu.B-11 zakaz wjazdu wózków rowerowych Znak zakazuje ruchu rowerów wielośladowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie ruch tych pojazdów może powodować tamowanie ruchu.B-2 zakaz wjazdu Znak zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.B-2 zakaz wjazdu Znak zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.Znak zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 "tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych" wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych, gdy jest dla nich wyznaczony pas ruchu.Znak zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 "tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych" wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych, gdy jest dla nich wyznaczony pas ruchu.

Zapoznaj się ze wszystkimi znakami zakazu (kliknij) 


Znaki ostrzegawcze (trójkątne, z żółtym polem i czerwoną obwódką, z czarnymi symbolami)
A-24: Znak ostrzega przed miejscem, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów.A-24: Znak ostrzega przed miejscem, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów.ustąp pierwszeństwa	Znak ostrzega przed koniecznością ustąpienia pierwszeństwa. Umieszczony jest na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, gdy spełnione są warunki widoczności (w innym wypadku stosuje się znak B-20 "stop"). W obrębie skrzyżowania znak dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczony razem ze znakiem C-12 "ruch okrężny" określa pierwszeństwo dla znajdującego się na skrzyżowaniu. Może być umieszczony w innych miejscach, gdzie z przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym wynika obowiązek ustąpienia pierwszeństwa, np. wyjazd z obiektu, torowisko tramwajowe.ustąp pierwszeństwa Znak ostrzega przed koniecznością ustąpienia pierwszeństwa. Umieszczony jest na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, gdy spełnione są warunki widoczności (w innym wypadku stosuje się znak B-20 "stop"). W obrębie skrzyżowania znak dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczony razem ze znakiem C-12 "ruch okrężny" określa pierwszeństwo dla znajdującego się na skrzyżowaniu. Może być umieszczony w innych miejscach, gdzie z przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym wynika obowiązek ustąpienia pierwszeństwa, np. wyjazd z obiektu, torowisko tramwajowe.Znak ostrzega przed skrzyżowaniem dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami (skrzyżowanie równorzędne). Stosowany wyłącznie wtedy, gdy jedna z dróg miała nadane pierwszeństwo znakiem D-1 "droga z pierwszeństwem", A-6a, A-6b, A-6c, A-6d, A-6e "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną", lub gdy układ skrzyżowania może sugerować inne zasady pierwszeństwa.Znak ostrzega przed skrzyżowaniem dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami (skrzyżowanie równorzędne). Stosowany wyłącznie wtedy, gdy jedna z dróg miała nadane pierwszeństwo znakiem D-1 "droga z pierwszeństwem", A-6a, A-6b, A-6c, A-6d, A-6e "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną", lub gdy układ skrzyżowania może sugerować inne zasady pierwszeństwa.

Zapoznaj się ze znakami ostrzegawczymi (kliknij) 


Znaki poziome (wymalowane na jezdni lub drodze dla rowerów) 
P-11 przejazd dla rowerzystów Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.P-11 przejazd dla rowerzystów Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.P-23 rower Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.P-23 rower Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.Przejazdy dla rowerzystów lokalizuje się na przedłużeniu drogi dla rowerów albo drogi dla rowerów i pieszych. Przejazdy dla rowerzystów należy wyznaczać w miejscach zapewniających wzajemną widoczność rowerzystów i kierujących pojazdami, przede wszystkim na skrzyżowaniach dróg. W przypadku gdy wzajemna widoczność nie jest zapewniona, należy zastosować środki spowalniające ruch, tak aby prędkość rowerów i innych pojazdów była dostosowana do warunków widoczności. Wspólne przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystówW przypadku przejazdu dla rowerzystów bez sygnalizacji świetlnej, zlokalizowanego na drodze poza skrzyżowaniem, zaleca się zastosowanie rozwiązań wymuszających zmniejszenie prędkości pojazdów poruszających się na tej drodze lub rowerów wjeżdżających na przejazd, dla zapewnienia bezpieczeństwa kierujących rowerem na tym przejeździe.” Jeżeli uzasadniają to warunki lokalne, brak miejsca na wyznaczenie odrębnego przejścia i przejazdu dla rowerzystów, dopuszcza się jednostronne połączenie znaku P-10 ze znakiem P-11 w sposób wskazany na rysunku 4.2.2.3. Powierzchnię przejazdu dla rowerzystów połączonego z przejściem dla rowerów oznacza się barwą czerwoną.Przejazdy dla rowerzystów lokalizuje się na przedłużeniu drogi dla rowerów albo drogi dla rowerów i pieszych. Przejazdy dla rowerzystów należy wyznaczać w miejscach zapewniających wzajemną widoczność rowerzystów i kierujących pojazdami, przede wszystkim na skrzyżowaniach dróg. W przypadku gdy wzajemna widoczność nie jest zapewniona, należy zastosować środki spowalniające ruch, tak aby prędkość rowerów i innych pojazdów była dostosowana do warunków widoczności. Wspólne przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystówW przypadku przejazdu dla rowerzystów bez sygnalizacji świetlnej, zlokalizowanego na drodze poza skrzyżowaniem, zaleca się zastosowanie rozwiązań wymuszających zmniejszenie prędkości pojazdów poruszających się na tej drodze lub rowerów wjeżdżających na przejazd, dla zapewnienia bezpieczeństwa kierujących rowerem na tym przejeździe.” Jeżeli uzasadniają to warunki lokalne, brak miejsca na wyznaczenie odrębnego przejścia i przejazdu dla rowerzystów, dopuszcza się jednostronne połączenie znaku P-10 ze znakiem P-11 w sposób wskazany na rysunku 4.2.2.3. Powierzchnię przejazdu dla rowerzystów połączonego z przejściem dla rowerów oznacza się barwą czerwoną.Znak P-27 „kierunek i tor ruchu roweru” - tak zwany "sierżant rowerowy" Znak P-27 „kierunek i tor ruchu roweru” można stosować na jezdni, z wyjątkiem: – pasa ruchu dla rowerów, – śluzy dla rowerów, – przejazdu dla rowerzystów. Znak P-27 umieszcza się na wylocie ze skrzyżowania i powtarza nie rzadziej niż co 50 m."Znak P-27 „kierunek i tor ruchu roweru” - tak zwany "sierżant rowerowy" Znak P-27 „kierunek i tor ruchu roweru” można stosować na jezdni, z wyjątkiem: – pasa ruchu dla rowerów, – śluzy dla rowerów, – przejazdu dla rowerzystów. Znak P-27 umieszcza się na wylocie ze skrzyżowania i powtarza nie rzadziej niż co 50 m."

Zapoznaj się ze znakami poziomymi (kliknij)


Znaki świetlne 
S-6 sygnalizator z sygnałami dla rowerzystówS-6 sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów

Zapoznaj się ze znakami świetlnymi (kliknij) 


 

Znaki informacyjne (kwadratowe, zwykle w kolorystyce niebiesko-biało-czarnej) 
D-6a przejazd dla rowerzystów Oznacza miejsce przeznaczone do przejazdu dla rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów oznaczonym znakiem poziomym P-11. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.D-6a przejazd dla rowerzystów Oznacza miejsce przeznaczone do przejazdu dla rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów oznaczonym znakiem poziomym P-11. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania dla rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazd dla rowerzystów i przejazdem dla rowerzystów znajdującymi się obok siebie. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.„Droga bez przejazdu” po akapicie czwartym dodaje się akapit piąty w brzmieniu: „Jeżeli drogą bez przejazdu jest możliwy przejazd rowerem lub wózkiem rowerowym, to pod znakami: D-4a i D-4b umieszcza się tabliczkę z napisem „Nie dotyczy” i symbolem roweru lub wózka rowerowego.”„Droga bez przejazdu” po akapicie czwartym dodaje się akapit piąty w brzmieniu: „Jeżeli drogą bez przejazdu jest możliwy przejazd rowerem lub wózkiem rowerowym, to pod znakami: D-4a i D-4b umieszcza się tabliczkę z napisem „Nie dotyczy” i symbolem roweru lub wózka rowerowego.”

Zapoznaj się ze znakami informacyjnymi (kliknij) 


Znak uzupełniający 
F-19 pas ruchu dla określonych pojazdów  Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.F-19 pas ruchu dla określonych pojazdów Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.

Zapoznaj się ze znakami uzupełniającymi (kliknij) 

 

Jazda po alkoholu

Kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości nie będzie przestępstwem. Prezydent podpisał 17 października 2013 roku nowelizację Kodeksu karnego i innych ustaw zgodnie z którą nietrzeźwi rowerzyści będą karani jedynie za wykroczenie.

Na czym polega zmiana, co grozić będzie odtąd za jazdę rowerem po spożyciu alkoholu i co z osobami już skazanymi? Publikujemy krótki przewodnik po nowym prawie.

 1. Jak było do tej pory?
 2. Skąd potrzeba zmian?
 3. Co się zmienia?
 4. Jakie dokładnie będą grozić kary i za co?
 5. Co z tymi, którzy popełnili przestępstwo w myśl dotychczasowych przepisów?
 6. Kiedy zmiany wchodzą w życie?

 

Niepełnosprawny na drodze rowerowej

Droga rowerowa jest przeznaczona do jazdy rowerem, a pieszy może przez nią przechodzić jedynie w wyznaczonych miejscach. Jednak jest od tej reguły wyjątek - osoby niepełnosprawne

Artykuł 11 ustęp 4 Prawa o Ruchu Drogowym (PoRD):

Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Oznacza to, że osoba z niepełnosprawnością (na wózku inwalidzkim lub niewidoma) nie musi w takiej sytuacji ustępować miejsca rowerom. Potwierdza to artykuł 26 ustęp 7 PoRD:

W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Nie ma w tym miejscu ani słowa o konieczności przechodzenia takiej osoby na wyznaczonym przejściu dla pieszych!

Zatem bardzo dziwi wypowiedź, jakiej udzielił Zarząd Dróg i Transportu osobie, która zwróciła się z pytaniem do Tv Toya.

{hb}
{foto:Eric and Stephanie}
{symbole:wózekniewidomy}

Na kontrapasie

Lepiej jechać mało ruchliwą ulicą pod prąd, niż ruchliwą zgodnie z kierunkiem jazdy samochodów. Jak poruszać się po kontrapasie

Dlatego w wielu miastach Europy (w Polsce też - m.in. w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie) udostępnia się dla rowerzystów jednokierunkowe drogi w obu kierunkach. Dzięki temu rowerzyści częściej wybierają ulice z mniejszym ruchem samochodowym. Takie udogodnienie tworzy się za pomocą umieszczenia pod znakiem B-2 "zakaz wjazdu" tabliczki T-22 "nie dotyczy rowerów" oraz niekiedy dodatkowo za pomocą wymalowania kontrapasów. 

Przypominamy jak należy korzystać z kontrapasa rowerowego. Jest on JEDNOKIERUNKOWYM pasem przeznaczonym dla ruchu rowerów. Jazda nim rowerem w kierunku w jakim poruszają się samochody jest niedopuszczalna. 

 

W Łodzi funkcjonują kontrapasy: 

 1. W ulicy Wólczańskiej ulica w trakcie przebudowy na woonerf
 2. W ulicy POW
 3. W ulicy Zamenhofa definitywnie zlikwidowany 6 sierpnia 2013 (bo po modernizacji ul. Piotrkowskiej, było za mało miejsca na wlocie)
 4. W ulicy Skłodowskiej-Curie utworzony dzięki poparciu w budżecie obywatelskim

 

W komunikacji zbiorowej

Od 31 grudnia 2011 roku można legalnie i bez żadnych przeszkód prawnych, przewozić rower środkami transportu zbiorowego w Łodzi. Dodatkowo od 1 marca 2012 roku przewóz bagażów (w tym rowerów) jest bezpłatny

Jeżdżąc rowerem po mieście rzadko kiedy myśli się jakby tu wsiąść do tramwaju czy autobusu. Ale zdarzają się sytuacje wyjątkowe jak kontuzja, awaria roweru czy nagłe załamanie pogody. I co wtedy? Z pomocą może przyjechać pojazd komunikacji zbiorowej. Niestety, dotychczas w Łodzi sprawa nie była jednoznaczna. Wszystko zależało od dobrego humoru kierującego pojazdem MPK. Teraz to się zmienia, bo prawo miejscowe w jasny sposób mówi o możliwości wożenia rowerów w tramwajach i autobusach. 31 grudnia 2011 r. weszły w życie nowe przepisy pozwalające na przewożenie rowerów w tramwajach i autobusach. Radni wyrazili na to zgodę już 16 listopada 2011, ale zgodnie z prawem, informacja o tym musiała być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (co nastąpiło 17 grudnia 2011 r.). Kolejne 14 dni na uprawomocnienie i... stąd taka data.

Brak dodatkowych opłat i specjalne naklejki przy wejściach
Od 1 marca 2012 roku nie ma już biletów 10-minutowych i 30-minutowych. Zastąpiły je bilety 20 minutowe i 40 minutowe. 
Migawki (bilety miesięczne) obecnie kosztują 80 zł (ulgowa - 40 zł). 
Natomiast nie ma dodatkowej opłaty za przewóz bagażów - w tym rowerów
Zobacz aktualną tabelę opłat na stronie MPK (kliknij)

Od 18 września 2012 przy drzwiach łódzkich tramwajów i autobusów są umieszczone specjalne naklejki informujące, którymi drzwiami należy wprowadzać rowery do pojazdów komunikacji zbiorowej. Naklejenia pierwszej plakietki informacyjnej dokonał wiceprezydent Łodzi Radosław Stępień i dyrektor MPK Jan Mędrzak

A co jeśli zostaniemy niewpuszczeni lub wyrzuceni przez kierowcę/motorniczego?
Jest kilka sposobów składania skarg:

 1. poprzez stronę www.mpk.lodz.pl 
 2. poprzez wysłanie e-mail na adres: opinie@mpk.lodz.pl
 3. poprzez zadzwonienie na infolinię 0-801-301-309 (należy wypowiedzieć słowa: "złożenie skargi")
Najważniejsze informacje jakie należy podać podczas składania skargi:
nr linii, kierunek jazdy, nazwa przystanku - miejsce wsiadania, data i dokładny czas przystankowy wsiadania do pojazdu (najlepiej wg rozkładu jazdy ze słupka)
alt

 

alt

 

 

{hb}
{grafika: Rafał Grabarczyk}

Zmiany w PoRD

22 kwietnia 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, chroniącą rowerzystów, dającą im więcej praw i likwidującą liczne absurdy. W Dzienniku Ustaw opublikowano dopiero 6 maja 2011, tak więc w życie wejdzie 21 maja 2011 roku.

Nowa Ustawa w zakresie ruchu rowerowego jest w pełni zgodna z Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym z 1968 roku (Dz. U. nr 5 z 1988 roku, poz. 40 i 44).  Dotychczasowa ustawa była z nią sprzeczna. Z ustawy znika "rower jednośladowy" - teraz rowerem będzie też trójkołowiec o szerokości do 0,9 m, także ze wspomagającym napędem elektrycznym. W ustawie pojawia się pojęcie pasa ruchu dla rowerów i śluzy dla rowerów, a droga dla rowerów będzie tylko drogą całkowicie wydzieloną, nie będzie stanowiła już części jezdni ogólnodostępnej.

Wolno jest m.in.:

 • wyprzedzać powoli jadące samochody z ich prawej strony (wcześniej było wolno z prawej strony jedynie omijać stojące - np. na czerwonym świetle - pojazdy), pod ogólnymi warunkami: musi być dostateczna widoczność, miejsce itp.
 • jechać środkiem pasa ruchu na skrzyżowaniu aby samochód nie wyprzedzał nas w obrębie pasa ruchu i zajeżdżał nam drogę
 • jechać obok innego rowerzysty, jeśli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu (ważne np. dla kolarzy trenujących jazdę w peletonie - wcześniej za to groziło 50 zł mandatu)
 • zatrzymywać się na wlocie skrzyżowania w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów
 • przewozić dzieci w przyczepkach ciągniętych przez rower (do niedawna za to groziło 300 zł mandatu)
 • wyjątkowo - jechać po chodniku w innych niż obecnie dopuszczane sytuacjach (oblodzenie, ulewny deszcz, silna mgła - ekstremalne warunki pogodowe), rowerzysta jadący po chodniku ma obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszym.

Rowerzyści jadący na wprost po drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów, jezdni bądź innej części drogi na wprost będą mieć pełne pierwszeństwo przed pojazdami zmieniającymi kierunek ruchu. Nowy art. 27 ust. 1a przywraca zgodność ustawy z Konwencją Wiedeńską i jej art. 16 ust. 2 - tak właśnie wygląda pierwszeństwo na skrzyżowaniach we wszystkich krajach będących stroną tej Konwencji. Zniknie też art. 33 ust. 4 zabraniający wjazdu na przejazd rowerowy "pod nadjeżdżający pojazd" - był on również sprzeczny z Konwencją. Teraz rowerzysta, podobnie jak na całym świecie, będzie musiał stosować się do znaków drogowych, także tych ustawianych przy drodze dla rowerów.

alt

Rowerzysta ("kierujący pojazdem bez silnika") nie będzie też musiał w razie potrzeby "zatrzymywać się, aby umożliwić wyprzedzanie".

Doprecyzowane zostają zasady korzystania z drogi rowerowej, pasa ruchu dla rowerów i śluzy rowerowej. Z tych pierwszych dwóch rowerzysta będzie miał obowiązek korzystać tylko wtedy, jeśli są wyznaczone dla kierunku w którym się porusza lub zamierza skręcić (istotne np. jeśli droga dla rowerów jest wyznaczona po lewej stronie jezdni lub pas ruchu dla rowerów jest wyznaczony na skrzyżowaniu tylko do jazdy na wprost, a rowerzysta zamierza skręcić w lewo lub w prawo - wówczas oczywiście korzysta z jezdni).

Całość tekstu ustawy podpisanej przez Prezydenta znajduje się na stronie Sejmu.

{Marcin Hyła "Miasta dla Rowerów"}

{aktualizacja 17 maja 2011}

 

 

 

Rowerowa Łódź Menu

Rowerowy budżet obywatelski

Vlog - 2 minuty o 2 kołach

Aktualności

Rowerem po Łodzi

Przepisy dla rowerzystów

Baza wiedzy

Nowe drogi

Infrastruktura

Pomysły, projekty

Interwencje

Powody korzystania

U innych

Porady prawnika

Rower publiczny

Ubezpieczenie roweru

Wspieraj nas za darmo!

Szkolenia dla rowerzystów

miasta-dla-rowerow