Aktualności

Interwencje

Zgłoś dziurę w drodze

Mieszkańcy mogą zgłosić potrzebę załatania dziury do Zarządu Dróg i Transportu, telefonując lub wysyłając e-mail:

Telefonicznie: 

 • poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 • wtorek 9:00-17:00

42 638 49 36 – Bałuty
42 638 49 75 – Widzew
42 272 63 25 – Śródmieście
42 638 49 39 – Górna, Polesie

Pocztą elektroniczną przez cała dobę na adres:

 • [email protected] 
  W treści wiadomości należy wskazać konkretną lokalizację. Najlepiej załączyć także fotografię. 

zglos dziure do ZDiT


Osoby, które wpadając w dziurę uszkodzą swój pojazd mogą starać się o zwrot kosztów związanych z naprawą kontaktując się ze ZDiT i składając do zarządu odpowiedni wniosek (wzór dostępny na stronie www.zdit.uml.lodz.pl). Łódzkie drogi są ubezpieczone i środki te po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wypłacane są przez ubezpieczyciela. 

 • Formularz zgłoszenia szkody w pojeździe na rok 2018
 • Ubezpieczyciel Miasta Łodzi na 2018 r.: TUW PZUW
 • Numer polisy OC na 2018 r.: DN3 00D70002
 • Dokumentacja do zdarzenia wymagana obligatoryjnie:
  - formularz zgłoszenia szkody w pojeździe
  - dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody
 • Uzupełniająco:
  - oświadczenie świadka
  - notatka policji

Zarząd Dróg i Transportu: tel. 42 638 59 05 w godz. 7:30 - 15:30, we wtorki w godz. 9:00 - 17:00.

Centrum Zarządzania Kryzysowego: tel. 42 638 49 49 w godz. 15:30 - 7:30, we wtorki w godz. 17:00 - 09:00.

Po zgłoszeniu szkody w Zarządzie Dróg i Transportu, zawiadomienie jest przesyłane drogą elektroniczną do brokera Miasta, a następnie do ubezpieczyciela Miasta –TUW PZUW.

Czystość na drogach rowerowych

Od dnia 1 stycznia 2012 roku Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, przejął od Zarządu Dróg i Transportu zadania utrzymania czystości na drogach publicznych.
Wszelkie uwagi dotyczące stanu czystości na drogach publicznych można kierować drogą telefoniczną pod numer 42 638-49-73.

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące czystości Miasta można przekazywać telefonicznie pod numer Zielonej linii: 42 638-5000 albo na adres [email protected] lub na forum strony www.czystemiasto.uml.lodz.pl

Do obowiązków WGK należy także odśnieżanie dróg dla rowerów i pasór ruchu dla rowerów. Więc także w zimie mozna zgłaszać potrzebę interwencji. 
Odśnieżona droga dla rowerów

Postaw stojak

Ruszamy z kolejną akcją zbierania lokalizacji w Łodzi, gdzie należałoby postawić stojak rowerowy. 

Chcemy zebrać Wasze propozycje i przekazać je Zarządowi Dróg i Transportu z prośbą o ich realizacje w możliwie jak najszybszym terminie. 

Jeśli chcesz nam pomóc - kliknij i wypełnij krótki formularz


Upewnij się, że w proponowanej lokalizacji jest wystarczająco dużo miejsca. Chodzi o to, aby do stojaków był swobodny dostęp, a korzystanie z niego było komfortowe. 
alt

alt

Rowerem na zakupy

altJeśli chcesz wpłynąć na to, aby przy sklepie wielkopowierzchniowym, który odwiedzasz, pojawiły się parkingi rowerowe - przyłącz się do akcji. Publikujemy wzór pisma do wykorzystania w akcji "Rowerem na zakupy"

Czytaj więcej: Rowerem na zakupy

Na co dzień

Ważne jest,  aby reagować na codzienne problemy czy zaniechania na drogach rowerowych. Polecamy wpisanie w telefon dwóch numerów:

 • 986 - bezpłatny numer do Straży Miejskiej, pod którym zgłaszamy parkujące na drogach rowerowych samochody.
 • (42) 638 5000 - zanieczyszczenia na drogach rowerowych, szkło, liście, śnieg.


Seek & Destroy - Rowerowe absurdy

Jeżdżąc codziennie rowerem po mieście zauważasz zapewne różne absurdy rowerowe. Brak ciągłości drogi rowerowej; krawężnik, który pojawił się po remoncie chodnika; świeżo malowane, pasy, gdzie ktoś zapomniał o przejeździe dla rowerów...

Zachęcamy Was do zgłaszania takich bzdur do Zarządu Dróg i Transportu. Procedura jest prosta:

 1. Opisz (a jeśli możesz sfotografuj to), co według ciebie jest niekonsekwencją, nieprzemyślanym projektem lub złym wykonaniem drogi dla rowerów. Chodzi o konkretne miejsca i konkretne problemy.
 2. Prześlij swoje spostrzeżenia na nasz adres: [email protected], zbieramy zgłoszenia i wysyłamy w formie oficjalnych pism do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Na witrynie Masy Krytycznej można znaleźć ich treść oraz odpowiedzi ze strony ZDiT.
 3. Samodzielnie prześlij pismo do ZDiT

Jak napisać pismo do ZDiT

Czy wiesz, że każdy ma prawo napisać pismo do Zarządu Dróg i Transportu w sprawie stanu dróg rowerowych. Każdy ma też prawo żądać odpowiedzi i przede wszystkim reakcji. 

Nie mamy zbyt przyjaznego rowerzystom prawa. Co prawda ostatnio dokonano zmian w Prawie o Ruchu Drogowym, ale przepisy przepisami, a stan łódzkich dróg jaki widać każdy widzi. Na szczęście, by załatwić pewne proste sprawy, zwykle wystarczy wysłać list do ZDiT, czasem nawet mail ([email protected])*

 

1) Czego wymagać?
Przede wszystkim możemy domagać się równej nawierzchni drogi rowerowej. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) posiada rozdział 9 poświęcony drogom rowerowym. W rozdziale § 48 punkt 1. znajduje się zdanie: Wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm. Oznacza to, że krawężnik, dziura która ma wysokość (lub głębokość) powyżej 1 centymetra jest niezgodna z prawem i powinna zostać usunięta.

Inny zapis tego Rozporządzenia pozwala domagać się usunięcia każdej przeszkody, która przeszkadza w jeździe drogą rowerową. Może to być znak drogowy, gałąź, daszek lub reklama. Przepisy § 54 punkt 4 mówią, że: Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m. Jeżeli coś wisi niżej niż 2,2 m, jest niezgodne z prawem.

Załącznik numer 1 Rozporządzenia zawiera kilka rysunków, jeden z nich (5.2) pokazuje, że na drodze rowerowej i w odległości do 20 centymetrów od niej nie może stać żaden słupek, latarnia, drzewo, ani inna przeszkoda. 

 

2) Jak napisać?
Pismo do urzędu musi mieć pewne elementy, aby zostało potraktowane poważnie, aby otrzymać odpowiedź i przede wszystkim aby odniosło skutek.

a) Nadawca - Pismo nie może być anonimowe - należy podać nasze imię, nazwisko i adres (gdy wysyłamy pismo pocztą elektroniczną podajemy również adres pocztowy). A pod listem powinno się odręcznie podpisać.

b) Adresat - W piśmie musi znaleźć się informacja, do kogo kierujemy pismo - w naszym przypadku należy kierować do dyrektora Zarządu Dróg i Transportu

c) Opis - Najważniejszą częścią pisma jest możliwie najdokładniejsze wskazanie lokalizacji miejsca, w którym domagamy się zmiany. Chodzi o to, by urzędnicy mogli łatwo dowiedzieć się o który krawężnik, drzewo, słupek, czy dziurę nam chodzi. Możliwie załączmy także fotografię - ułatwi ono urzędnikowi lokalizację problemu.

d) Żądanie - Należy wskazać, jakich działań  wymagamy od urzędu: obniżenia krawężnika, usunięcia słupa w skrajni, załatania dziury. 

e) W jednym piśmie jedna sprawa - W ten sposób łatwiej jest dopilnować jego realizacji.

f) Terminy - Wymienione są w artykule 35 KPA, paragrafów 1 i 3: § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. oraz § 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (...). Warto na końcu pisma dodać taką adnotację.

g) Numer pisma - Jeżeli wysyłamy (lub chcemy zacząć wysyłać) więcej pism, warto je numerować. Ułatwi nam to życie w przyszłości, gdy urząd zacznie nam w różnych terminach przysyłać odpowiedzi na różne nasze pisma i trzeba będzie zorientować się, którego dana odpowiedź dotyczy.

 

Przykładowe pismo lub mail ([email protected])

 

Łódź, 1 października 2016 roku

Imię i nazwisko
ul. Wigury 12a
90-301 Łódź

Pan Grzegorz Misiorny
Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
ul. Piotrkowska 175 
90-447 Łódź

Numer pisma: ZDiT/10/2016

Dotyczy naprawy drogi rowerowej W-Z w Łodzi

Proszę o zniwelowanie poprzecznych wyrw w asfalcie na przejeździe rowerowym przy al. Mickiewicza, na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II, po południowo - wschodniej stronie skrzyżowania. Wyrwy te mają głębokość sięgającą pięciu centymetrów, a szerokość nawet dwudziestu co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa rowerzystów, może powodować uszkodzenia kół rowerów i stoi w sprzeczności z § 48 punkt 1 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).

W razie, gdyby wyżej wymieniona droga rowerowa nie leżała w Państwa kompetencjach, proszę o przesłanie mojego pisma do właściwej komórki urzędu zgodnie z zapisami artykułu 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Proszę o odpowiedź listem zwykłym, bez zwrotnego potwierdzenia odbioru, w terminie wynikającym z art. 35 KPA oraz informowanie mnie o działaniach podejmowanych w powyższej sprawie.

W załączeniu przesyłam dokumentację fotograficzną.

 

 

Z poważaniem
imię i nazwisko

 

*Pismo warto wysłać do wiadomości łódzkiego
pełnomocnika prezydenta Miasta Łodzi do spraw polityki rowerowej ([email protected]

 

Rowerowa Łódź Menu

Rowerowy budżet obywatelski

Vlog - 2 minuty o 2 kołach

Aktualności

Rowerem po Łodzi

Przepisy dla rowerzystów

Baza wiedzy

Nowe drogi

Infrastruktura

Pomysły, projekty

Interwencje

Powody korzystania

U innych

Porady prawnika

Rower publiczny

Ubezpieczenie roweru

Wspieraj nas za darmo!

Szkolenia dla rowerzystów

miasta-dla-rowerow